Het einde van het Dungense notariaat

DEN DUNGEN – Onlangs is alweer het derde nummer van 2019 van Het Griensvenneke verschenen. Wederom heeft de redactie gezorgd voor een gevarieerd aanbod aan artikelen in het verenigingsblad van heemkundevereniging Op die Dunghen.

Al vanaf 1633 was er een notaris in Den Dungen werkzaam. Op een klein dorp als Den Dungen werd het notariaat erbij gedaan door de dorpsschrijver. Deze kreeg meestal daarnaast ook nog de taak van koster en schoolmeester toegewezen. Rond 1810 veranderden, onder Franse invloed, een hoop regels en bestuursvormen. Ten gevolge van een van deze regels werden Den Dungen en diverse andere dorpen rond ’s-Hertogenbosch een zelfstandige gemeente. Na het overlijden in 1813 van de toenmalig notaris Adrianus de Gier was de overname van zijn functie door zijn beoogd opvolger Gerardus Godschalk niet meer vanzelfsprekend. Henk van Gestel heeft over de reden waarom dat niet doorging een interessant artikel geschreven.

Enige tijd geleden is er een vraag van het museum van voormalig Kamp Amersfoort binnen gekomen. Voor de nieuwe inrichting van het museum wil het een fotowand maken met een afbeelding van alle gevangenen. In kamp Amersfoort (doorgangs- en strafkamp) werden gevangenen voor korte of langere tijd vastgezet. Het ging hierbij bijvoorbeeld om mannen die zich niet hadden gemeld voor de tewerkstelling. André heeft, mede met dank aan Harrie Maas, uiteindelijk de informatie van foto’s van drie Dungenaren (Ton Gerris, Wim van Grinsven en Wim van der Aa) aangeleverd. De beantwoording van de vraag leverde zodanige informatie op dat André Schoones er een mooi artikel aan heeft gewijd.

Zoekend in gedigitaliseerde oude kranten kwam Henk van Gestel artikelen tegen over successen die Dungenaren behaalden in de duivensport. Uiteraard gaat hij in op de topduiven en hun melkers. Om het één en ander wat meer context te geven wordt ook, in grote lijnen, de geschiedenis van de duivensport in het dorp belicht.

In deel 36 van de reeks “Het kwartierblad van“ schrijft André Schoones over het leven van Anny van de Koevering-van de Westelaken. Aan de hand van haar 40-jarige arbeidsloopbaan van Anny komen de veranderingen in het onderwijs en de aansturing en inrichting ervan mooi in beeld. Vroeger was het kerkbestuur tevens het schoolbestuur. Anny was de eerste vrouw in Den Dungen die hiervan lid was. Tijdens haar zittingsperiode vond de splitsing van de twee besturen plaats. Dat ze maatschappelijk betrokken is blijkt wel uit haar vrijwilligerswerk, zoals leidster bij de gidsen, lid van het kerkbestuur en haar werkzaamheden voor Unicef.

Geïnteresseerd? Het Griensvenneke is te koop bij Henk van Gestel, Bramenbos 12, Maaskantje, 073-5941403. Wilt u lid worden van Heemkundevereniging Op die Dunghen en ook 4x per jaar ons kwartaalblad ontvangen? Zie de website www.heemkundedendungen.nl.

Gerardus Godschalk

Foto's:


0