Reünie ORVA

DEN BOSCH – In november is het 60 jaar geleden dat de ORVA als Omroep Reinier Van Arkel werd opgericht.

Op zaterdag 23 november wil ORVA daarom een reünie houden. Helaas zijn er niet van alle oud-medewerkers actuele adresgegevens beschikbaar en daarom roepen de initiatiefnemers alle oud-medewerkers op die graag bij de reünie aanwezig willen zijn zich te melden bij Tineke Neefs op 073-6411306. Of stuur een mailtje aan: secretariaat@orva.nl. Graag voor 1 november. Nadere gegevens, zoals de locatie worden daarna aan ieder individueel toegezonden.

Foto's:


0