Alzheimer Café in De Hooghe Clock

DEN BOSCH – Vivent De Hooghe Clock in ’s-Hertogenbosch houdt maandag 14 oktober een Alzheimer Café. Mensen met dementie ervaren hun ziekte vaak als pijnlijk vanwege het dreigende verlies van zichzelf. Voor familieleden en naasten is het verliezen van de gelijkwaardige relatie moeilijk. Geestelijk verzorger Ingrid van den Akker van Vivent zal ingaan op deze verlieservaringen.

Dementie is een ingrijpende ziekte, die gepaard gaat met verlieservaringen voor degene met dementie, maar ook voor de naasten. Voor mensen met dementie betekent dit verlies van herinneringen, intellectuele vermogens, vaardigheden, maar ook verlies van autonomie en identiteit. Voor de naasten betekent de dementie onder andere het verliezen van de gelijkwaardige relatie, communicatie en het klankbord in de ander. Hoe ga je om met deze verlieservaringen? Wat helpt bij het opnieuw invullen van het veranderende contact? En hoe vind je (weer) zin in het leven? Hierover gaan we in gesprek met Ingrid van den Akker, geestelijk verzorger bij Vivent. Zij heeft in haar werk dagelijks te maken met mensen met dementie en hun naasten. Na de pauze delen bezoekers hun eigen ervaringen met dit onderwerp.

Praktische informatie

Op maandag 14 oktober vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in het Alzheimer Café bij Vivent. De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231 AP ‘s-Hertogenbosch. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vivent Behandeling & Consultatie, Beppie Schothorst, casemanager dementie, 06 – 52 60 94 02 of met Marieke Soontiëns, psycholoog, 073 – 645 41 77. Of kijk op de website van Vivent: www.vivent.nl.

Foto's:


0