PvdA stelt in motie voor

SINT-MICHIELSGESTEL – Na lang treuzelen heeft de wethouder Verkeer onlangs besloten om de “kruising“ Hoogstraat/Mariëndaal/Apollostraat in Berlicum aan te pakken. Dit onder druk van de gemeenteraad.

De werkzaamheden beginnen binnenkort. Er wordt een verkeersgeleider aangebracht en een verhoogd wegdek. Op zich positief, vindt de PvdA. Maar de bewoners van de wijk Beekveld vinden dat ze onvoldoende bij deze plannen zijn betrokken. Ze zijn van mening dat deze reconstructie onvoldoende bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Voor henzelf, maar vooral voor hun kinderen. Die moeten daar dagelijks oversteken naar school.
Zij hebben onder andere bij de PvdA aandacht gevraagd voor verder gaande verkeersmaatregelen op de Hoogstraat. Vooral wil men graag, dat van het stuk Hoogstraat tussen de wijk Beekveld en het Mercuriusplein een 30 kilometer zone wordt gemaakt en dat er attentiepalen worden geplaatst!
Daarop heeft de PvdA samen met GroenLinks en D66 een motie ingediend in de Raadsvergadering van 19 september.
Strekking was, nu de Hoogstraat toch open moet, om meteen vanaf genoemde kruising tot aan het Mercuriusplein een 30 km zone te maken en attentiepalen te plaatsen. Een goede definitieve oplossing en alle werkzaamheden in één keer afwerken spaart ook kosten!
Alle oppositiepartijen waren vóór. Helaas stemden de coalitiepartijen PPA, CDA en VVD tegen. Dit terwijl ze vorig jaar voor de verkiezingen nog lippendienst bewezen aan de verkeersveiligheid op de Hoogstraat. Teleurstellend vindt raadslid Jack de Vlieger.

Reacties? Vlieg914@planet.nl , tel. 06-51330800 of via onze website: sintmichielsgestel.pvda.nl

Foto's:


0