Gevaarlijke situaties in de ochtendspits

ROSMALEN – Een van de speerpunten waar Wijkraad De Overlaet zich momenteel hard voor maakt is de komst van een oostelijke ontsluiting. Veel te veel verkeer zoekt iedere werkdag vanuit de Groote Wielen en de Overlaet zijn weg richting A59 via de Rodenborchweg en het centrum van Rosmalen. Na een overleg met alle wijkraden zijn er 3 mogelijkheden in kaart gebracht en uitgetekend waarmee hopelijk tot een oplossing gekomen kan worden.

Door Corrianne Schijvens- van Hassel

Elle Timisela- Coenraad is voorzitter van de wijkraad in de Overlaet. Samen met secretaris Marcel van der Heijden en penningmeester Rick Degens vormt zij het dagelijks bestuur. Elle: “Het was geen makkelijk overleg met de wijkraden over de oostelijke ontsluiting. De diverse ideeën sloten niet helemaal op elkaar aan. Een ding staat voorop, een oplossing voor de verkeersdrukte door het centrum richting A59 moet er snel komen. De 3 ideeën die nu uitgewerkt worden gaan naar de gemeente en dan maar hopen dat het verkeersprobleem opgelost kan en gaat worden. Een nieuwe rondweg die de Rodenborchweg ontlast zal 3300 auto’s per etmaal minder teweeg brengen op de Rodenborchweg.”

Oversteek

Elle: “We hebben meer verkeersproblemen in de wijk waar wij samen met Rob Geelen ons voor inzetten. Op het Laaghemaal staken fietsers en voetgangers over op een punt waar dat niet mocht. Ze kozen steeds voor de kortste route, maar dat was niet de veiligste. Inmiddels is daar op dat punt een nieuwe oversteek gerealiseerd voor fietsers en voetgangers. Een zelfde soort situatie doet zich voor ook op het Laaghemaal ter hoogte van de Saffierborch. Met het oog op de komst van het Rodenborchcollege in 2023 zal ook daar een nieuwe oversteek gerealiseerd gaan worden.”

Windmolens

Maar er zijn meer speerpunten. Wat dacht u van de plannen om windmolens in de polder te gaan plaatsen. Elle: “Als wijkraad hebben wij geen standpunt, we ventileren wel de meningen van de bewoners en die zijn behoorlijk verdeeld. Bewoners zijn bang voor geluidsoverlast, hun gezondheid, hun uitzicht en meer bijkomende zaken. Niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. We hebben er nu nog geen zicht op hoe dit speerpunt verder gaat verlopen.”

Tiny Forest

Gisteren is er een Tiny Forest geopend in het Vladerackenpark. De bedoeling van dat kleine bos is kinderen met groen en de natuur in contact te brengen. Dit project is voor basisschool leerlingen bestemd. Het is de eerste Tiny Forest in Rosmalen en de tweede in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Leerlingen van diverse basisscholen hebben de bomen geplant.

Laatste kerstboomverbranding

Elle:” Zo staan we ook aan de vooravond van de allerlaatste kerstboomverbranding. Deze zal plaats gaan vinden op 5 januari. Het braakliggend terrein waar die verbranding plaats vindt tussen de Gamma en de Gryphons gaat bebouwd worden. Daarnaast zijn er diverse milieuproblemen die een kerstboomverbranding teweeg brengt. Zo hebben we al een keer te maken gehad met fileproblemen op de A2 door rookontwikkeling. We gaan er een spetterende laatste keer van maken met extra vertier voor de kinderen zoal een springkussen en schminkmogelijkheden.”

Bomenplan

De wijkraad zoekt mensen die mee willen denken over projecten en speerpunten in de wijk, met name over openbare ruimte en groenvoorziening. Samen met de gemeente is er een bomenplan opgezet om te kijken waar problemen zijn en schade wordt veroorzaakt door o.a. de druk van boomwortels. Ook mensen die op een andere manier bezig willen zijn in eigen wijk zijn welkom zich te melden. Er is altijd wel ergens hulp nodig.

Evenementen

De wijkraad organiseert regelmatig workshops bij kinderboerderij ‘T Veldje die goed bezocht worden. Maar ook het jaarlijkse kerstdiner in KC de Terp trekt veel deelnemers. Voor het geven van workshops is de wijkraad nog op zoek naar helpende handen. Heb jij interesse? Meld je dan via info@wijkraaddeoverlaet.nl Meer informatie hierover en over de werkzaamheden van de wijkraad vindt u op de website www.wijkraaddeoverlaet.nl of op hun facebookpagina.

Foto's:


0