PvdA: Groen

SINT-MICHIELSGESTEL – “ Den Dungen moet Den Dungen blijven, maar wel met een mooi centrum zonder lege puisten zoals de Blauwe Scholk “ zegt raadslid Jack de Vlieger van de PvdA. “En met een mooi parkje bij de Grienselhof om de Dungenaren de gelegenheid te geven in hun eigen dorp in een groene omgeving even bij te komen van de beslommeringen van de dag.
Wellicht met een kleine vijver… en een fontein!

Zeker ook belangrijk voor de (in aantal toenemende) ouderen in het dorp om elkaar te ontmoeten. “
Dat is visie!!

De oppositiepartijen waren het hier wel over eens, maar de wethouder en de coalitiepartijen moesten er niks van hebben in de Gemeenteraad, waar het ging over de toekomst van het centrum van Den Dungen.
Het werd nog erger, want de wethouder zette in het visiedocument de deur op een kier – sommigen zeggen wijd open – voor grootschalige woningbouw , 200 woningen !!, in de groene long aan de westkant van het dorp.
Een gebied met grote natuurwaarde , waar veel vogels foerageren en vleermuizen en kleine zoogdieren leven.
Daar blijft weinig van over als er zoveel woningen gebouwd worden met de bijbehorende wegen.
“Er zijn genoeg braakliggende terreinen in onze dorpen om betaalbare woningen te bouwen. Begin daar eens mee“, stelt de Vlieger. En daar komt nog bij, dat alsdan grote broer Den Bosch niks meer in de weg staat om ook in de Dungense polder te gaan bouwen. Die plannen liggen er al en daar heeft ons gemeentebestuur zich altijd tegen verzet.
En ondanks de bezwerende woorden van de wethouder in de Raadsvergadering is de PvdA er mèt de inwoners van Den Dungen niet gerust op en daarom dienden we samen met de Gestelse Coalitie en Dorpsgoed een amendement in om dit onzalige idee, dat ook geen enkele relatie heeft met het centrum van Den Dungen nu al de kop in te drukken.
Jammer, dat twee andere oppositiepartijen, die een groene leefomgeving ook hoog in hun vaandel hebben tegen de motie stemden. Een gemiste kans. Wil de ware groene partij opstaan.
De PvdA zal zich in ieder geval blijven verzetten tegen woningbouw aan de westkant van Den Dungen.

Reacties: email: vlieg914@planet.nl en telefoonnummer 0651330800 of via onze website: sintmichielsgestel.pvda.nl.

Foto's:


0