Bridge-Break Berlicum

BERLICUM – Bridgeclub Seldensate te Berlicum houdt op vrijdag 27 december opnieuw de Bridge‑Break.

De Bridge-Break omvat 2 zittingen en wordt overdag gespeeld. In de ochtend de eerste 24 spellen en na een goed verzorgde lunch bij de Chinees, de overige 24 spellen. De Bridge-Break is te beschouwen als een prettig dagje uit tussen de kerstdagen en de jaarwisseling. Het evenement (voor maximaal 72 paren) heeft plaats in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum en begint om 10.00 uur. De deelnemers worden vanaf 9.30 uur verwelkomd met een kopje koffie. Aanmelden kan uitsluitend per e-mail bridge-break@seldensate.nl onder vermelding van namen van de spelers, speelsterkte, telefoonnummers en eventueel het lidmaatschapsnummer van de Nederlandse Bridgebond. Betaling van het inschrijfgeld ad €48,50 per paar dient tegelijkertijd te geschieden naar bankrekening NL42 RABO 0106946552 ten name van Bridgeclub Seldensate. Voor vragen: Dhr. J.de Jong Telefoon 06 53178987

Foto's:


0