CDA: ‘Veel kansen in Theereheide’

SINT-MICHIELSGESTEL – In de wijk Theereheide in Gestel komen op dit moment allerlei ontwikkelingen samen. Zoals het verdwijnen van de Huif, het inmiddels verlaten sportpark Heidelust, basisschool de Bolster die uit het jasje is gegroeid en sporthal Theereheide die sterk verouderd is. De gemeente pakt deze ontwikkelingen allemaal samen en stelt een visie op voor het hele gebied. Daarover zijn inmiddels drie meedenkavonden georganiseerd. CDA-raadslid Kirk den Otter: “Heel goed dat al deze ontwikkelingen in samenhang worden bekeken.”

Gebied rondom De Huif

Het gebouw waarin voorheen de Huif was gevestigd, wordt begin 2020 gesloopt. Een burgerinitiatief van buurtbewoners heeft al ideeën gepresenteerd voor diverse soorten (zorg)woningen. Kirk den Otter: “Goed dat er zo actief wordt meegedacht! CDA vindt het in ieder geval belangrijk dat de woningen aan de bestaande behoefte voldoen, dus ook aandacht voor levensloopbestendige en sociale woningbouw. En we moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid in de buurt niet achteruit gaat.”

Gebied sportpark Heidelust

De gefuseerde voetbalclub SCG’18 heeft zich gevestigd op de locatie sportpark Zegenwerp en dat vroeg een flinke verbouwing. De gemeente kon dat financieren met toekomstige opbrengsten van woningbouw op Heidelust. “Dat vinden wij een logische keuze. Het vrijgekomen terrein op Heidelust biedt veel mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Woningbouw, een sporthal, maar ook basisschool De Bolster zou daar prima passen. Door de school te verplaatsen komt ook hier weer ruimte vrij voor bijvoorbeeld woningbouw.“

Gebied sporthal Theereheide aan de Eikenlaan

Aan de Eikenlaan ligt de verouderde sporthal Theereheide. “Er wordt nog bekeken of die sporthal wordt gerenoveerd of herbouwd op de huidige of nieuwe locatie. Als de sporthal op deze plek weggaat, moeten we dus ook bekijken wat er met de openvallende ruimte gebeurt.”

Besluit in voorjaar 2020

Op 11 februari 2020 wordt de ontwikkelvisie Theereheide gepresenteerd in De Meander. Waarna de gemeenteraad in april 2020 een besluit neemt. “Het is een flinke legpuzzel. Draagvlak in de buurt en bij andere betrokkenen vinden we daarbij heel belangrijk. Hoe dan ook is het positief dat we ruimte krijgen om de (sport)voorzieningen te verbeteren en het aanbod aan woningen te versterken. Bijvoorbeeld voor starters, mensen met een kleinere portemonnee en voor senioren”, aldus Kirk den Otter.

Foto's:


0