Gift voor Natuurspeeltuin

SINT-MICHIELSGESTEL – Natuurspeeltuin Gestel liet zich kortgeleden blij verrassen met een gulle gift. Een bedrag van liefst duizend euro, dat het dankt aan de opbrengst van het boek ‘Niet vergeten…het Adrianusklooster’. Voorzitter Arjen de Haan toonde zich namens de speeltuin zeer verguld met de schenking. Het geld denkt de Natuurspeeltuin te besteden aan ofwel een nieuw speeltoetstel of aan onderhoud van de speeltuin.

Eind augustus presenteerde Willem Geurts het boek ‘Niet vergeten…het Adrianusklooster’. In ruim veertig verhalen vertellen evenzovele Gestelaren die het klooster van zeer nabij kenden, hun wederwaardigheden. De opbrengst van het boek – nu vrijwel uitverkocht – diende volgens de samensteller van het boek in Gestel te blijven. Als bestemming koos hij een goed doel, de jongste jeugd van Gestel. “De Natuurspeeltuin is een bijzondere en ook verbindende plek in het dorp. Een plek die uitnodigt om buiten te spelen. Opgezet door een groep enthousiaste ouders. Deze speeltuin zal op zijn beurt ook voor veel mensen, jong en oud, herinneringen genereren”, aldus de samensteller van het boek.

Voor het vervaardigen van het boek schakelde de samensteller ook ondernemers uit Gestel in. “Dat er zo’n mooi bedrag beschikbaar is, is zeker ook te danken aan de medewerking van hen”, zegt Geurts. Hij is eveneens vol lof over de mensen die hoofdzakelijk voor de inhoud verantwoordelijk waren. “Echt geweldig dat zij hun eigen verhaal hebben willen, kunnen en durven schrijven. Een prachtig voorbeeld van living history.” Het resultaat is een boekwerk van cultuur-historisch belang voor het dorp. De stichting die de Natuurspeeltuin beheert en ontwikkelt, is zeer vereerd met deze gift en bedankt iedereen die aan het initiatief heeft bijgedragen.

Foto's:


0