Hogere energiebelasting leidt tot lagere energierekening

Per 1 januari 2020 wijzigt de energiebelasting in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf dat moment meer voor het verbruik van gas en elektriciteit gaan betalen. Dat klinkt in eerste instantie negatief, maar er wordt door de overheid in het nieuwe jaar ook een teruggaveregeling aan deze belasting gekoppeld, waardoor de uiteindelijke jaarafrekening voor menig huishouden juist lager uit zal pakken.

 

Vooral belasting op gas stijgt fors

Met ingang van het nieuwe jaar gaat de energiebelasting op stroom met bijna 1 cent per kilowattuur omhoog, terwijl de belasting op een kubieke meter gas met bijna 8 cent stijgt. Ondanks deze verhogingen meent het Planbureau voor de Leefomgeving dat een gemiddeld huishouden 100 euro op de jaarafrekening zal besparen. De verklaring daarvoor schuilt in het teruggave van de energiebelasting. Dit bedrag is voor het jaar 2020 vastgesteld op 213 euro per huishouden. Volgens de overheid is dat bedrag voldoende om ervoor te zorgen dat praktisch alle Nederlandse huishoudens er uiteindelijk per saldo op vooruit gaan.

 

De logica achter de teruggaveregeling

Het is goed voorstelbaar dat consumenten zich afvragen waarom er een belasting op de verbruikte energie wordt geheven, terwijl die even later gewoon weer wordt teruggegeven. De overheid wil met deze regeling vooral Nederlanders stimuleren om jaarlijks minder energie te verbruiken. Buitensporig gasverbruik wordt daarbij vooral stevig aangepakt, omdat er een beleid in gang is gezet dat ten doel heeft om het hele land op termijn gasvrij te krijgen. Per saldo komt de regeling erop neer dat huishoudens die extra actief zijn in het besparen van gas en elektriciteit een hogere teruggave dan het gemiddelde van 100 euro tegemoet kunnen zien. Huishoudens die in 2020 nog veel gas verbruiken zullen daarentegen waarschijnlijk minder dan 100 euro aan energiebelasting terugkrijgen of helemaal niets ontvangen.

 

Beter isoleren levert besparingen op

De overheid wil met deze maatregel niet alleen het landelijke energieverbruik temperen, maar hoopt ook dat huishoudens serieuzer na gaan denken over aanvullende maatregelen om dat doel te kunnen bereiken. Een van de meest effectieve oplossingen op dat vlak is het (beter) isoleren van woningen. In oude panden die op dit moment niet of nauwelijks geïsoleerd zijn en vervolgens voorzien worden van het meest moderne isolatiemateriaal, kan een gasreductie van gemiddeld 80 procent gerealiseerd worden. Dit soort isolatiemaatregelen kosten weliswaar duizenden euro’s, maar worden dankzij een aanmerkelijk lagere energierekening op termijn gemakkelijk terugverdiend. Is er op dit moment al sprake van enige vorm van isolatie in de woning, dan zullen de kosten voor verbeteringen op dat vlak waarschijnlijk lager uitpakken. Net als de besparing. Handige klussers kunnen wat dat betreft zelfs geld besparen door bijvoorbeeld het isoleren van een dak zelfstandig uit te voeren. Tenslotte kan het gasverbruik thuis ook middels kleinschaligere maatregelen teruggedrongen worden door bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager te zetten en korter te douchen.

Foto's:


t