Jeugdvrijwilliger Jippe en vrijwilliger Corrianne

ROSMALEN – Ze kregen beiden de waardering die ze eigenlijk al heel lang toekomt. De Rosmalenaren Jippe van der Heiden en Corrianne Schijvens-van Hassel. Tijdens de najaarsbijeenkomst van het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) kregen beiden uit handen van burgemeester Jack Mikkers – vergezeld door RVC-voorzitter Adrienne Hazenberg – de glazen bokalen die behoren bij de eervolle titel ‘Jeugdvrijwilliger / Vrijwilliger van het jaar 2019’.

‘Rosmalen Centraal’. Onder die titel riep de RVC tientallen verenigingen bij elkaar die samen met burgemeester Jack Mikkers in gesprek gingen over de toekomst van onze gemeente. En natuurlijk werd hier – in het HEVO-gebouw – de toekomst van vooral Rosmalen uitgelicht. Ruim 50 bezoekers uit de verenigings- en ondernemerswereld, maar ook belangstellende inwoners gingen met (letterlijk) speels gemak het digitale vraag- en antwoordspel aan, waarmee via stellingen de wensen van iedereen in beeld werden gebracht.

Nietsvermoedend

Maar voordat het zover was, presenteerde het bestuur van RVC de uitverkiezing van de (jeugd)vrijwilliger van het jaar 2019. Nietsvermoedend nam Jippe van der Heiden (17) namens 2 Stage plaats in de zaal. Datzelfde gold voor Rosbode-correspondent en fotografe Corrianne Schijvens-van Hassel, die tevens als echte verenigingsvrouw dergelijke avonden niet snel zal missen. Ondertussen hadden familieleden zich buiten de zaal verzameld en was het wachten op het moment van bekendmaking. De verrassing voor beiden was goed zichtbaar. Het overdonderde, maar bij het horen van alle verdiensten van beiden was het duidelijk dat het bestuur van RVC het dit jaar niet al te moeilijk had.

Jippe weet van aanpakken

Zo is Jippe een echte regelaar en helpt mee waar mogelijk. Dat gebeurt op zijn school Rodenborch College (leerlingmentor, lid van MR, film, muziek, vrijwilliger bij activiteiten), bij JOV-Flipper (de Jeugd Onderwatersport vereniging waar hij trainingen ondersteunt, bij jeugdkampen helpt, bij Sjors Sportief actief is en helpt met duiklessen), bij 2 Stage (regelen van muziek, aankleding en rekwisieten) en bij de parochie (misdienaar, koorlid, toneel, ondersteunen kinderactiviteiten). “Jippe ziet werk en weet van aanpakken. Zijn bevlogenheid en inzet zijn super”, zo citeerde de RVC-voorzitster één van de ondersteuners van deze uitverkiezing.

Rosmalen in haar hart

Corrianne is als ‘Bekende Rosmalense’ niet weg te denken rond de Rosmalense pers, publiciteit en PR. Zandhazendurp, de Stichting Vrienden van het Rosmalense Carnaval, de Carnavalskrant en nu volop in actie voor het 55-jarig bestaan van Zandhazendurp. Maar ook als muzikant en PR-vrouw van carnavalsband Tisnix en van Full Stage Collective wordt ze breed geroemd, wat eveneens geldt voor haar redactionele en fotografische kwaliteit voor weekblad De Rosbode. Corrianne heeft Rosmalen in haar hart en staat altijd klaar om te helpen. Vermeld mag worden dat de gemeente ’s-Hertogenbosch haar publiciteitsinzet en alle uitingen voor 75 jaar bevrijding Rosmalen ronduit voorbeeldig vond.

Glazen bokaal

Niet alleen de zaal, maar ook zij zelf waren wat beduusd van alle verdiensten en de complimenten. Uit handen van burgemeester Jack Mikkers kregen Jippe en Corrianne een prachtige glazen bokaal. Ze zullen thuis beslist een prominente plek krijgen.

In het midden Jippe en Corrianne

Foto's:


0