Nieuwe voorzitter bestuur Litserborg

DEN DUNGEN – Het bestuur van Stichting Litserborg heeft op 11 december Wim Molenkamp benoemd tot voorzitter van de stichting. Per 12 december 2019 neemt hij de voorzittershamer over van Jan-Hein van Beers. Wim Molenkamp maakte als vice-voorzitter al deel uit van het interim-bestuur van Litserborg.

Nadat het vorige bestuur in zijn geheel aftrad werd medio 2018, op initiatief van de gemeente Sint-Michielsgestel, een interim-bestuur gevormd. De opdracht was de exploitatie van Litserborg te verbeteren en meer invulling te geven aan de functie van ‘huiskamer van Den Dungen’. Daarnaast diende het interim-bestuur ook een definitief stichtingsbestuur te vormen. Het interim-bestuur bestond aanvankelijk uit Jan-Hein van Beers, Wim Molenkamp, Berry van Schijndel en John van Rutten. Kort na hun aantreden trad ook Gerdien van de Koevering tot het bestuur toe. Hoewel de opdracht van het bestuur liep tot 1 mei 2019 bleek deze niet in dat tijdsbestek te realiseren. Het bestuur besloot daarom door te gaan tot 1 mei 2020 en dan in 2020 te starten met het werven van nieuwe bestuursleden die dan geleidelijk aan de interim-bestuurders zouden kunnen vervangen.

Nieuwe bestuursleden

Al in het eerste jaar zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden: Monique den Otter en Joris Damen, die de rol van penningmeester van interimmer Gerdien van de Koevering overnam. Voor het completeren van het definitieve bestuur wordt, ter vervanging van Berry van Schijndel en John van Rutten, nog gezocht naar een ‘bestuurssecretaris’ en bestuursleden voor onder meer de portefeuilles ‘PR, marketting en communicatie’, ‘facilitaire zaken’ (waaronder automatisering), ‘activiteiten/ evenementen’ en een ‘vrijwilligerscoördinator’. Voor nadere informatie en het kenbaar maken van mogelijke belangstelling kan een mail worden gestuurd naar bestuur@litserborg.nl.

Vrijwilligers

Naast bestuursleden zoekt Litserborg ook vrijwilligers. Zij kunnen worden ingezet als gastheer of –vrouw in het Grand Café of bij de informatiebalie en voor het samen met andere vrijwilligers organiseren van aansprekende evenementen voor dorpsgenoten uit Den Dungen en Maaskantje. Maar ook het doen van praktische werkzaamheden, zoals het klaarzetten van de zalen voor evenementen en allerlei andere hand-en-spandiensten, zoals bijv. de (beeld- en geluids-) technische ondersteuning van de filmvoorstellingen is dankbaar vrijwilligerswerk. Vragen etc kunnen worden gestuurd naar bestuur@litserborg.nl

Litserborg is een Ontmoetingscentrum waarin velerlei dorpse activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarvoor zijn vier grote zalen, die tot een heel grote zaal kunnen worden samengevoegd, en verschillende kleinere zalen beschikbaar. Ook in het onlangs volledig vernieuwde Grand Café is veel ruimte om individueel, met familie, vrienden of clubgenoten te verblijven voor een drankje en snack of broodje of activiteiten te doen. Voor meer informatie: www.litserborg.nl.

Foto's:


0