CDA pleit voor extra zebrapad Hoogstraat in Berlicum

BERLICUM – Hoe maken we onze gemeente veiliger voor deelnemers aan het verkeer? Een onderwerp dat regelmatig terugkomt op de agenda van de gemeenteraad. “En terecht”, aldus CDA-raadslid Kirk den Otter. “We moeten blijven werken aan zo min mogelijk ongevallen en gevaarlijke situaties!”

In de eerste raadsvergadering van 2020, op 9 januari, kwam het onderwerp weer ter sprake. Het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleidsplan werd besproken. En dus ook de kwetsbare positie van voetgangers. Vooral het oversteken van drukke wegen blijft een probleem. Het oversteken van een straat verlangt van voetgangers én andere verkeersdeelnemers altijd extra aandacht. “Denk aan kinderen op weg naar hun basisschool, ouderen die moeilijk ter been zijn en mensen die moeite hebben met de inschatting van afstand en snelheid van het autoverkeer”, aldus Kirk. “Als gemeente moeten we daarom steeds goed kijken waar het nodig is om extra maatregelen te treffen, zoals een middengeleider of een zebrapad.”

Hoogstraat als zorgenkindje

Zorgenkindje is nog steeds de Hoogstraat in Berlicum. Kirk: “We hebben tijdens de raadsvergadering opnieuw aandacht gevraagd voor de oversteekplaats Hoogstraat/Fonteinplein. Wij denken dat een zebrapad op deze locatie enorm kan helpen, gecombineerd met extra verkeersborden en verlichting. Daarom hebben we voor de tweede keer een motie ingediend om dat voor elkaar te boksen; ook omdat we vanuit de bewoners van vooral Beekveld horen dat zij dit als een belangrijke verbetering zouden zien. Het is bovendien niet duur én snel te realiseren.”
Helaas kreeg de motie geen meerderheid. “De discussie ging vooral over de vraag of er al dan niet voorrang zou worden verleend aan mensen op het zebrapad. Jammer, want als een zebrapad maar enigszins helpt om de situatie veiliger te maken, dan zeggen wij als CDA: heel snel doen!”

Meer onveilige situaties

De CDA-fractie laat zich echter niet uit het veld slaan. Want er zijn nog meer verkeersonveilige situaties die aandacht vragen. Kirk: “Denk aan de Nieuwstraat en het Petrus Donders- & Adrianusplein in Sint-Michielsgestel, het Maaskantje ter hoogte van de JUMBO en de ‘shared space’ ter hoogte van de Litserborg in Den Dungen. En in Gemonde zijn bewoners zelfs met een dorpsinitiatief gekomen om het wegonderhoud en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom blijven we ons inzetten voor maatregelen die onze gemeente verkeersveiliger maken”, sluit Kirk den Otter af.

Kirk den Otter

Foto's:


0