Oecumenische avond

BERLICUM – Op woensdag 22 januari bent u van 19.30 tot 21.30 uur welkom in parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44a, Berlicum.

Het is dan de derde oecumenische avond in de reeks van vier avonden. Thema van deze avond is ‘christen worden’. Hoe word je lid van de kerk? In de kerkelijke traditie komt er meer bij kijken dan het invullen van een formuliertje. Welke momenten zijn daarin van belang en hoe geven we daar vorm en inhoud aan met elkaar? Hoewel er in beide tradities wordt gedoopt en we zelfs elkaars doop erkennen, zijn er wel verschillen aan te duiden. Zeker als het gaat om de jaren die daarna volgen. We leren en ontdekken met elkaar wat ons onderscheidt en wat ons samenbindt. Deze avond wordt geleid door ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot en pastor Isabel van Baal.

Foto's:


0