Raad wil meer inzicht verkeersmaatregelen

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel wil een duidelijker overzicht van wanneer welke verkeersmaatregelen er in de gemeente worden genomen. En ook mist de gemeenteraad informatie over prioriteiten. Die komt er over een paar maanden wel, zo werd donderdag duidelijk tijdens de behandeling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Door Wim Poels

De gemeenteraad had er lang naar uitgezien. Verkeer en vooral verkeersveiligheid zijn nu eenmaal belangrijke thema’s in de lokale politiek. Regelmatig gaat het in de gemeenteraad over de veiligheid in bijvoorbeeld de Berlicumse Hoogstraat, die bij de supermarkt in Den Dungen of die rondom het nieuwe centrum in Sint-Michielsgestel. De politiek verwachtte dat met het plan concreet zou worden welke maatregelen wanneer genomen worden.

En dat viel een beetje tegen, zo bleek donderdag in een gemeenteraadsvergadering die niet altijd goed te volgen was. Harmonie Sint Michael repeteerde immers voor het nieuwjaarsconcert, het eerste grote optreden in de grote zaal van Meander. Mede daarom werd er ook een akoestisch onderzoek gedaan. Maar de concertzaal ligt pal naast de raadszaal, met als gevolg dat de muziek af en toe de raad overstemde.

Hoe dan ook, het college staat een nieuwe aanpak voor, waarbij de gemeente vooral luistert naar de mensen. Er is weliswaar een lijst met knelpunten en een overzicht van in welk jaar het de bedoeling is ze aan te pakken, maar heel gedetailleerd is die niet. Juist overleg met aanwonenden moet die duidelijkheid brengen, zo stelt het college. “We verwachten op die manier sneller tot resultaten te kunnen komen”, aldus verkeerswethouder Bart van de Hulsbeek. “Veranderingen gaan snel. Wie had een paar jaar geleden gedacht dat er nu laadpalen nodig zijn”, legde hij uit waarom hij het een goed idee vindt het GVVP juist niet dicht te timmeren.

Maar niet iedereen was daarover even enthousiast. Het kwam er in feite op neer dat de gemeenteraad bang is dat de gemeente de regie over verkeersveiligheidsmaatregelen verliest. Temeer daar het college een pot van 500.000 euro reserveert voor ingrepen. Daaruit kunnen kleine maatregelen worden betaald, maar er kan bijvoorbeeld ook een voorschot uit worden genomen op subsidies die later binnenkomen. Het geld hoeft dus niet op, het zal zich deels op termijn weer vullen.

Zowel vanuit de oppositie als de coalitie kwamen er kritische vragen over die nieuwe aanpak. PPA’er Hans Deckers bijvoorbeeld vroeg zich af hoe de gemeente de consistentie in de uitvoering van maatregelen denkt te bewaken. Kirk den Otter wist namens het CDA niet hoe hard het overzicht eigenlijk is. “Ik zie niet graag dat dingen straks niet worden uitgevoerd. Er zijn weinig zekerheden voor inwoners en gemeenteraad”, stelde hij vast. Hij diende bovendien een motie in om aan de oversteek van de Hoogstraat bij het Fonteinkruid een zebrapad aan te leggen. Naar aanleiding daarvan ontstond een discussie over het nut van zebrapaden in de huidige tijd. Volgens de wethouder zijn verkeerskundigen inmiddels van mening dat dit vijftig jaar geleden goed instrument nu niet meer werkt. Al was niet de hele gemeenteraad daarvan overtuigd, de motie kreeg alleen de steun van Den Otters eigen partij en twee van de zes PPA-leden.

Joost van der Steen (VVD) zag weliswaar de dynamiek die er met het nieuwe systeem zou kunnen komen, maar hij wilde wel een jaarlijks overzicht van wat er in en uit het nieuwe potje gaat. Een motie daarover kreeg de unanieme steun van de raad.

En ook de oppositie was kritisch. Sam Goossens miste namens GroenLinks uitgangspunten. “Willen we bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer stimuleren, wat willen we met auto’s in het centrum”, gaf hij een paar voorbeelden. “Wie bepaalt wat er straks gaat gebeuren”, vroeg Toine van Vught van DorpsGoed zich af.

PvdA-raadslid Jack de Vlieger vroeg om een uitvoeringsagenda. Namens de hele oppositie diende hij een motie in om de wethouder op te dragen met Den Bosch te overleggen over een verhard fietspad langs het Maximakanaal. Maar de motie kreeg alleen de steun van de indieners. 98 procent van het pad ligt immers op Bosch grondgebied. Nog even los van de financiën, die dan ook evenredig verdeeld zouden moeten zijn, vonden de coalitiepartijen het niet aan Gestel om hierin voortrekker te zijn.

Meer succes had een motie van de Gestelse Coalitie, door fractieleider Yvonne Matthijsse namens de hele oppositie ingediend. Zij miste, net als anderen, in het GVVP prioriteiten en een overzicht van wat de gemeente nu precies wanneer gaat doen. In een motie vroeg ze om een onderlegger met zo’n overzicht. Aanvankelijk gaf ze aan die in februari al te willen, maar toen Van de Hulsbeek duidelijk maakte dat dat misschien wat te snel was, haalde ze die deadline weg. En dat aangepaste verzoek kreeg de steun van de voltallige gemeenteraad. Van de Hulsbeek beloofde snel met een beperkt en wat later met een uitgebreider overzicht te komen.

Foto's:


G