Bouwhistorie monumentale boerderij Bosscheweg in nieuw Griensvenneke

DEN DUNGEN – Onlangs is het eerste nummer van 2020 van Het Griensvenneke verschenen. Wederom staat er een gevarieerd aanbod artikelen in het verenigingsblad van heemkundevereniging Op die Dunghen.

In een uitgebreid artikel gaat Harrie Maas in op de bouwhistorie van de monumentale boerderij op het adres Bosscheweg 20. Dat deze boerderij al een lange geschiedenis achter zich heeft blijkt wel uit de achterhaalde bewoningsgeschiedenis. Deze gaat terug tot het begin van de 15e eeuw. Zoals wellicht bekend werden boerderijen door de eeuwen heen aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners.
Het ontstaan van de vele hoekgevelboerderijen in Den Dungen, door het aanbouwen van een ruimte, is hier een mooi voorbeeld van. In een later stadium is bij Bosscheweg 20 de onbebouwde hoek echter ook bij de boerderij getrokken. Begin 19e eeuw werd er aan het woongedeelte een extra woonruimte gebouwd (mantelzorg avant le lettre). De laatste uitbreiding vond plaats in de tweede helft van de 19e eeuw waarbij het stalgedeelte werd verlengd en werden de staldeuren verplaatst.

Medio jaren ’80 hebben Theo en Petra Verhagen met het nodige historische besef de boerderij met veel achterstallig onderhoud tot een voorbeeldmonument opgeknapt. In 2013 werd de boerderij van de familie Verhagen getroffen door een grote brand. Met de nodige inspanningen wisten Theo en Petra de boerderij te restaureren tot het beeldbepalende gebouw wat het nu weer is. In navolging van het eerste algemene deel over de “Brandstofvoorziening in Den Dungen en Maaskantje” door de jaren heen gaat Henk van Gestel in op de locaties van de verkooppunten in Den Dungen. Van alle adressen waarvoor toestemming is verkregen voor het plaatsen van een benzinepomp is er nu nog slechts één over. In de Tweede Wereldoorlog was het bezit van een persoonsbewijs verplicht. André Schoones gaat in dit eerste deel over “Persoonlijke documenten in de Tweede Wereldoorlog” in op de diverse onderdelen van dit document. André Schoones is onder de titel “Bekijk dit ook nog eens“ een nieuwe reeks gestart. In een rijk geïllustreerd artikel brengt hij de boerenverhuizing van burgemeester Smits in 1949 opnieuw tot leven. Afsluitend is er een kort artikel over het “Veranderd straatbeeld” van Harrie Maas met dit keer het pand Paterstraat 36.

Geïnteresseerd? Het Griensvenneke is te koop bij de Litserborg en bij Henk van Gestel, Bramenbos 12, Maaskantje, 073-5941403. Wilt u lid worden van Heemkundevereniging en 4x per jaar ons kwartaalblad ontvangen? Zie onze website www.heemkundedendungen.nl

Foto's:


0