Gemeentelijke ondersteuning voor ondernemers

‘s-HERTOGENBOSCH – Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de economie te ondersteunen vanwege het coronavirus. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over een bijstand voor zelfstandigen (Bbz uitkering).

Ook de gemeente heeft enkele maatregelen voor ondernemers getroffen. Wethouder Jan Hoskam: “Het is belangrijk om elkaar in deze tijd te steunen waar mogelijk. Dit geldt zeker ook voor onze ondernemers. Het is daarom fijn om te merken dat de Rijksoverheid heel voortvarend een maatregelenpakket voor ondernemers heeft opgesteld. Vanuit de gemeente sluiten we hier bij aan en bekijken we waarmee we onze ondernemers kunnen helpen”. Zo hebben we een aantal maatregelen getroffen en zetten we deze hieronder graag op een rij.”

“Tot en met eind mei 2020 sturen wij geen aanslagbiljetten*, herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Uitzondering hierop is de toeristenbelasting van het vierde kwartaal 2019. Deze belasting is namelijk al door de ondernemers geïnd bij de toeristen en wordt op aangifte afgedragen aan de gemeente. U kunt hiervoor een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen, zie hieronder.
Betalingsregeling of uitstel van betaling aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
Hebt u een aanslagbiljet van de gemeente ontvangen? En kunt u deze niet op de uiterlijke vervaldatum betalen? Vraag dan om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Kijk hiervoor www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/belastingen/betalen-belastingen-ondernemers. Bij al lopende vorderingen leggen we tot een nader te bepalen datum geen beslag op goederen. Vanaf nu tot een nader te bepalen datum in 2020 brengen we geen rente in rekening voor betaling na de vervaldatum. Betalingsregeling of uitstel van betaling overige facturen Hebt u een andere factuur van de gemeente ontvangen? En kunt u deze niet op de uiterlijke vervaldatum betalen? Vraag dan ook om een betalingsregeling of uitstel van betaling (pdf). Ga voor meer informatie naar: www.s-hertogenbosch.nl/corona-ondernemers/. Ook hier leggen we tot een nader te bepalen datum geen beslag op goederen. En brengen we ook geen rente in rekening voor betaling na de vervaldatum. ZZP-ers Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz): deze nieuwe tijdelijke regeling wordt nu nader uitgewerkt door de Rijksoverheid. U kunt via onze site een aanvraag indienen. Houd hiervoor www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/inkomen in de gaten.”

De gemeente heeft de informatie zoveel mogelijk gebundeld. Kijk hiervoor ook op www.ondernemenindenbosch.nl/corona en www.s-hertogenbosch.nl/corona-ondernemers. Voor de speciale bijstandsregeling voor zelfstandigen kijkt u op www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/inkomen. En voor algemene informatie voor ondernemers kijkt u op: www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer

Foto's:


k