Ondernemers, meld problemen vandaag nog bij VRO

ROSMALEN – De Vereniging van Rosmalense Ondernemers (VRO) vraagt haar leden om nog vandaag, woensdag 18 maart, problemen te melden waar ze in verband met maatregelen rond het coronavirus tegenaan lopen. VNO-NCW, waarbij de VRO is aangesloten, is op meerdere niveaus in overleg met allerlei partijen over onder meer arbeidstijdverkorting, bedrijven aan elkaar koppelen, informatieverstrekking etc.

In verband daarmee wil VNO-NCW inventariseren tegen welke problemen ondernemers op dit moment zo al tegen aanlopen. De VRO steunt deze inventarisatie, en verzoek ondernemers dan ook om vandaag nog, woensdag 18 maart, bij de vereniging aan te geven, waar u zo al tegen aan loopt op dit moment, en daarvan voorbeelden te geven. Doorgeven kan door bijvoorbeeld een mail te sturen aan secretaris@roc-ov.nl.

Op deze manier kunnen ondernemers ook invloed uitoefenen op maatregelen die getroffen worden en de mogelijkheden om u van dienst te zijn.

Foto's:


h