Sjan van den Broek pauselijk onderscheiden

BERLICUM – Op de vrijwilligersavond van de parochie `heilige Augustinus (locatie Berlicum/Middelode) is Sjan van den Broek pauselijk onderscheiden: Pro ecclesia et pontifice. Deze Latijnse woorden betekenen dat Sjan van den Broek zich heeft ingezet voor ‘de kerk en de paus’.

Dat is een bijzondere blijk van verdienste voor een vrijwilliger, want zo’n onderscheiding moet via de bisschop van ’s-Hertogenbosch rechtstreeks worden aangevraagd bij het Vaticaan. Waarom is pastoor Jansen hiertoe overgegaan?
Andere parochianen hebben Sjan naar voren geschoven. Al vele jaren is Sjan op een groot aantal vlakken een eersteklas vrijwilligster: het Petruskoor, administratie bij de parochie, koster, het rijden van mensen van en naar de kerk. Ook op andere vlakken is zij een gewaardeerde vrijwilligster: Amnesty, de Wereldwinkel en LindA, een christelijke non-profit organisatie voor weeskinderen in Uganda. Vele uren per week worden hieraan gewijd. En dat alles doet ze op een natuurlijke bescheiden wijze. Hulde aan Sjan en mensen zoals Sjan van den Broek!

Foto's:


0