Digitale collecte Anjerfonds voor onder meer De Heerlijkheid Herlaar

SINT-MICHIELSGESTEL – De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernard Cultuurfonds. De 75ste Collecte valt samen met het vieren van 75 jaar bevrijding. Met de collecte worden ieder jaar meer dan 3500 culturele projecten ondersteund. De Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar doet al jaren mee aan deze Anjeractie.

Maar vanwege Corona is collecteren niet mogelijk. Daarom heeft het Anjerfonds, net als andere grote fondsen besloten om de collecte digitaal te organiseren. Via mobiele telefoonnummers en Whatsapp zullen velen van u een verzoek krijgen om mee te doen aan deze collecte en een bedrag(je) via de app over te maken.
Bijzonderheid dit jaar naast het digitale collecteren is dat vanwege het 75-jarig jubileum onder aftrek van de transactiekosten 100% ten goede komt aan dit lokale initiatief. Zeker dit jaar komt zo’n financiële ondersteuning geweldig van pas. Naast de financiële steun van onze partners de gemeente Sint-Michielsgestel en de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren en een paar bevriende sponsoren, heeft de Heemkundevereniging een beroep moeten doen op de verenigingsreserves. En gegijzeld door het Corona-virus kon De Heerlijkheid Herlaar nog geen inkomsten genereren. In tegendeel, in de digitale expositie, op www.gijzelaarskampbeekvliet.nl, waar de leden overigens heel trots op zijn, investeren ze nog steeds.
Uw bijdrage, hoe gering ook, komt de heemkundigen heel erg van pas. Mocht u geen app ontvangen via uw telefoon dan is er de mogelijkheid van het storten van een directe bijdrage op bankrekeningnummer NL54RABO0133698742 t.n.v. HKV Heerlijkheid Herlaar.
Uw bijdrage gaat er mede voor zorgen, dat de vereniging haar toezegging van gratis toegang tot de expositie in de Beekvlietboerderij gestand kunnen doen. De leden hopen u op korte termijn meer te kunnen berichten over de opening van de expositie. Met aangepaste maatregelen met daarin o.a. het via de website www.gijzelaarskampbeekvliet.nl reserveren van uw bezoek aan de expositie.

Organisatoren van de uitgestelde expositie

Foto's:


0