Mobiele Hulpbrigade HDL nog altijd actief

HEESWIJK-DINTHER-LOOSBROEK – In maart bundelden een aantal welzijnsorganisaties hun krachten en met hulp van vele vrijwilligers worden alleenstaande en kwetsbare ouderen een helpende hand toegestoken. Hoewel een aantal maatregelen inmiddels versoepelen, staat de Mobiele Hulpbrigade nog steeds klaar en wordt nagedacht over een mogelijk vervolg.

Door Wendy van Lijssel

De maatregelen die de overheid nam om COVID-19 te bestrijden en onder controle te krijgen hadden verstrekkende gevolgen voor iedereen. Ook alleenstaande en kwetsbare ouderen werden geraakt. Zorgcentra sloten hun deuren voor bezoek en dagbesteding en thuiszorg werd stevig uitgedund. Teammanager Ondersteuning Thuis Jolanda Verstegen en Teammanager Welzijn Sanne Kivits, beiden werkzaam bij Laverhof, namen daarop direct het initiatief om samen met de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem, het Lichtpunt, de KBO’s van Heeswijk en Dinther, SamenSterk en hun eigen organisatie, een Mobiele Hulpbrigade in het leven te roepen. “Omdat we ons realiseerden dat er veel zelfstandig wonende mensen waren die hulp nodig hadden zijn we in overleg gegaan met andere (welzijns)organisaties om de krachten te bundelen en met een Mobiele Hulpbrigade iedereen met een hulpvraag tegemoet te komen”, aldus Sanne. Het voorstel werd niet alleen door de benaderde organisaties enthousiast omarmd. Er reageerden nagenoeg 60 vrijwilligers op de tamtam die online stevig beroerd werd en opriep om zich te melden als vrijwilliger.

Een flyer waarin ruchtbaarheid aan de dienst werd gegeven en die door deze vrijwilligers lokaal huis aan huis verspreid werd deed de rest. “Daarmee kwamen ook de eerste hulpvragen binnen”, blikt Sanne terug. Deze variëren van een luisterend oor, tot het doen van een boodschap, licht huishoudelijk werk en meer. Ze komen binnen via een opgezette telefonische hulpdienst die op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur te bereiken is. Tien vrijwilligers beantwoorden een dagdeel de telefoon. Afhankelijk van wat nodig is en de urgentie gaan zij of zelf aan de slag met de hulpvraag of schakelen een andere vrijwilliger in. Een van die vrijwilligers is Jacques Worms. “We werken met een vragenlijst die ook gebruikt wordt door (andere) hulpdiensten. Bij het doornemen hiervan ontstaat vanzelf een beeld wat nodig is om iemand te helpen en de urgentie”, vertelt hij.

De Mobiele Hulpbrigade richt zich op kwetsbare mensen met een hulpvraag. “Er wordt minder gebruik van gemaakt dan aanvankelijk gedacht”, meldt Jacques eerlijk. “Dat komt ook omdat mensen die hulp nodig hebben om te beginnen hun naaste omgeving inschakelen.” Dat neemt echter niet weg dat er de afgelopen tijd wel degelijk hulpvragen binnen kwamen en mensen geholpen werden en dat, zo laat Jacques weten, heel veel voldoening geeft. “Ik werd gebeld door een mevrouw uit Heesch. Hoewel mijn ‘dienst’ erop zat en ze in Heesch woonde, wat buiten ‘ons’ gebied ligt, ben ik er toch heen gereden. Ze had op een verkeerd knopje gedrukt en kreeg haar televisie niet meer aan de praat. Ik ben niet technisch, maar kreeg het gelukkig wel voor elkaar”, lacht Jacques.

Voor het hangen van een sleutelkastje werd iemand anders ingeschakeld en nadat er via een omweg een melding kwam van een eenzame oudere, werd daar contact mee gelegd. Bij de afgelegde visite bleek er een klik tussen de vrijwilliger en de oudere. Zij zien elkaar intussen regelmatig en spreken samen af.
Zij waren niet de enigen waarbij iets dergelijks gebeurde. “In een aantal gevallen hebben mensen samen afspraken gemaakt en zo is een maatjesproject ontstaan. Dat is heel leuk”, stelt Sanne. De Mobiele Hulpbrigade bestaat uit vrijwilligers in allerlei leeftijdsgroepen. Die zijn niet alleen ingezet bij individuele hulpvragen, maar ook actief geweest met het bezorgen van kaartjes en het bloemetje namens Ali B enige tijd geleden. Een aantal van hen zijn intussen weer aan het werk. Zij zijn niet meer actief betrokken, maar hebben wel aangegeven dat als het nodig is, er een beroep op hen kan worden gedaan.
In overleg met andere welzijnsorganisaties wordt inmiddels nagedacht over een mogelijk vervolg. Sanne: “Het zou mooi zijn als dit ook na corona tijd een vervolg krijgt en mensen met een hulpvraag geholpen worden.”

Vrijwilliger tijdens haar telefonische hulpdienst. Foto: Jacques Worms –

Foto's:


0