Ingezonden brief: Plannen van Den Bosch verontrusten inwoners Den Dungen en Sint-Michielsgestel

Den Bosch wil het bestemmingsplan voor de Dungense polder aanpassen zodat het mogelijk wordt om er huisvesting te creëren van 22 bewoners.  Dit zijn dakloze verslaafden die in de binnenstad van Den Bosch zoveel  problemen veroorzaken dat ze daar niet te handhaven zijn.  De meesten hebben een uitgebreid strafblad, hebben een psychische stoornis, zullen niet “genezen” en  veroorzaken door hun gedrag een kostenpost  euro 90.000 per persoon per jaar volgens een ambtenaar van de gemeente Den Bosch..  Leeftijdsondergrens is ca 40jaar en de bewoners zullen opgevangen worden tot hun overlijden. Een groot gedeelte van de Dungense Polder is gemeentegrond van Den Bosch. Zo ook Nieuwe Dijk 3, voormalige boerderij die destijds gekocht is voor uitbreidingsplannen, die inmiddels van de baan zijn.  Op basis van een zogenaamde Kruimelwetgeving kunnen vele regels die normaal van toepassing zijn bij het wijzigen van een bestemmingsplan omzeild worden. Ook omwonenden hebben nagenoeg geen rechten wanneer deze procedure gevolgd kan worden.  Motivatie om deze korte procedure te volgen is dat er een noodzaak bestaat om grote overlast uit de binnenstad te verwijderen en dat het gaat om tijdelijke behoefte aan woonruimte voor deze overlast veroorzakers.  Een particuliere initiatiefnemer heeft een stichting opgericht en zal zorgdragen voor de uitvoering. Dit omhelst het inrichten van Nieuwe Dijk3 en de begeleiding en beveiliging.  Hiervoor zal Den Bosch op een of andere manier over ca euro 1.600.000,- per jaar moeten beschikken om de kosten te dekken.  Minimaal voor de komende 10jaar. Omgerekend is dit ca euro 70.000,- per persoon per jaar. Maar omdat dit minder is dan wat de probleemveroorzakers nu kosten is dit een goede zaak. Dat vinden de meeste politieke partijen in Den Bosch, die blij zijn dat er een groot probleem, letterlijk en figuurlijk, van hun stoep is gehaald.  Ook het feit dat het gesignaleerde probleem wel eens kan blijven bestaan, wanneer de “lege” plekken in het Bossche straatbeeld opgevuld worden door andere personen, is blijkbaar minder relevant.

Inwoners Den Dungen en Sint-Michielsgestel zeer verontrust

Wordt er wel een groot probleem opgelost? Of wordt er overlast van de ene locatie naar de andere verplaatst?  De aanname dat bewoning door de verslaafden aan de Nieuwe Dijk3 nagenoeg niemand tot last is, is onjuist. De beoogde bewoners zijn namelijk 24/7 vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Om te voorzien in hun verslavingsbehoeften zullen ze ook naar Den Bosch willen gaan. Dit kan per fiets of te voet alleen via de Bosscheweg of de Pettelaarseweg. Deze routes worden dagelijks door honderden scholieren gebruikt wanneer ze vanuit Den Dungen  of Sint-Michielsgestel naar hun school gaan.  Enkele van deze wegen die de scholieren moeten gebruiken zijn ’s-winters slecht verlicht en in de zomer met metershoge maisvelden omzoomd. Wanneer beoogde bewoners op deze wegen overlast veroorzaken kan dit onopgemerkt en verzoeken om hulp worden niet gehoord. De noodzaak om dit soort problemen en gevaren in de Dungense polder en aanliggende verbindingsroutes op te lossen is misschien nog wel veel groter dan de overlast die de 22 personen in het straatbeeld van Den Bosch veroorzaken. De grote vraag is: wie gaat er zorgdragen voor handhaving op een zodanige wijze dat de  ongerustheid bij de inwoners van Den Dungen en Sint-Michielsgestel wordt weggenomen.

Ook het feit dat e.e.a. gebaseerd is op tijdelijkheid werpt veel vragen op. Wanneer de locatie eenmaal ingericht is zal deze niet snel verdwijnen. Zo leert ook een soortgelijke opzet in Woerden.  De Heem genaamd. Dit project wordt door de initiatiefnemer aangehaald als goed voorbeeld. Navraag leert dat destijds, 2010,  een vergunning is afgegeven voor 5 jaar, voor max 22 personen.  Nu bestaat het nog steeds en is het beheer overgenomen door het Leger de Heils, omdat er onvoldoende middelen waren om het op de gewenste manier te continueren. Ook is het max aantal verhoogd naar 35 personen.

Binnenkort start er een inspraaktermijn.  Gezien de vele onduidelijkheden en de consequenties voor vele belanghebbenden zal hier zeker gebruikt van worden gemaakt.

 

Toelichting

Namens bezorgde inwoners, een aantal bedrijven en verenigingen, volgt een klein groepje van bewoners in buurtschap den Horzik de ontwikkelingen. Vanwege corona-maatregelen was het nog niet mogelijk om in groter verband bijeen te komen. Inmiddels heeft dit groepje ook een gesprek gehad met wethouder P.Raaijmakers.  B&W Sint-Michielsgestel heeft de zorgen ook kenbaar gemaakt aan het college van Den Bosch en meer tijd voor informatie uitwisseling gevraagd.

Contactpersoon

Wim Pijnenburg

waam.pijnenburg@gmail.com