Kapelaan Zimmermann voelt zich thuis in de gemeenschap

SINT-MICHIELSGESTEL – In 2016 werd Pieter Zimmermann aangesteld als kapelaan van om te beginnen Den Dungen. Niet heel veel later kwam ook de parochie Sint-Michielsgestel onder zijn hoede. Inmiddels is de jonge priester ingeburgerd, voelt hij zich in beide kernen ontzettend thuis en weet hij als geen ander om oude waarden intact te houden en het geloof te verkondigen en verspreiden met een bijzondere mix van oude tradities als ook het gebruik van moderne middelen.

Door Wendy van Lijssel

Onlangs was het vier jaar geleden dat Pieter Zimmermann gewijd werd tot priester. Hij heeft er nog steeds geen seconde spijt van dat hij uiteindelijk besloot zijn hart te volgen en gehoor te geven aan deze roeping. Want dat is het volgens de kapelaan. “Het is géén baan”, stelt hij resoluut om uit te leggen: “Dit voelt echt anders. Ik kan het niet even uitzetten. Ik heb geen vaste tijden maar ben dag en nacht priester. Daarbij mag ik een herder zijn. Ik heb diverse dingen die ik moet doen, maar het belangrijkste is dat ik er ben voor iedereen.”

Zimmermann vervult zijn roeping met een mengeling van oud en nieuw. Ook tijdens de afgelopen periode waarop de kerken hun deuren noodgedwongen moesten sluiten. Ook voor coronatijd waren en zijn de diensten in beide parochies namelijk te volgen via livestream. Voor Sint-Michielsgestel via www.kerkdienstgemist.nl en Den Dungen www.kerkomroep.nl Verder wordt de donderdagochtend dienst uitgezonden op radio Maria. “Dat is een radiozender waar maar liefst 70 landen bij zijn aangesloten. De dienst is dan te volgen via livestream en wordt gelijktijdig ook op radio uitgezonden”, vertelt Zimmermann. Hij is eerlijk: “Vroeger had je de dorpskerk en parochianen die deze bezochten. Die groep is een stuk kleiner geworden. Vanwege de ontkerkelijking zoekt de kerk daarom naar manieren om over de grenzen van de parochie mensen te bereiken en samen te brengen. Radio Maria is daar een goed voorbeeld van.”

Inmiddels zijn de deuren van de kerk weer geopend. Zoals ook bij andere gelegenheden dient er voor het bijwonen van de weekend kerkdiensten gereserveerd te worden omdat er slechts 30 mensen welkom zijn. Gezien de ruimte, de hoeveelheid zitplaatsen en mogelijkheden om gelovigen met gemak anderhalf meter uit elkaar plaats te laten nemen is dat, wat Zimmermann betreft, jammer. “Voor de diensten door de week is er geen probleem. In het weekend wel. Wij proberen gelovigen te bereiken en zij mogen ons ook bellen of mailen. De meeste gaan we echter aan de deur opvangen en begeleiden. Indien nodig ga ik gelovigen uitnodigen voor een extra mis die ik later die dag dan organiseer. We gaan inhaken op de behoefte”, aldus Zimmermann. Hoewel er slechts ruimte is voor een gedeelte van de kudde is Zimmermann daar blij om. “Mensen hebben echt behoefte aan menselijk contact en willen bij God zijn. In tijden van nood is juist de kerk een plek voor gedeelde smart. Dat de kerk dit in deze uitzonderlijke omstandigheden nu niet kon zijn deed pijn.”

Naast de werkzaamheden die hij overnam van zijn voorgangers zoals de diensten, ziekenzalving, een huwelijk, doop en uitvaart introduceerde Zimmermann maandelijks in beide parochies een kinderwoorddienst en Latijnse en Spaanse mis. Verder leidt hij een geloofscursus waarbij er niet alleen samen de mis wordt gevierd, maar ook samen wordt gegeten en aan de hand van een thema met elkaar in gesprek wordt gaan. Toen er recent geen diensten meer waren in het weekend, herintroduceerde Zimmermann Het Lof. “Dat was een extra gebedsmoment op zondagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kerk was open om te bidden, maar er was geen mis. In principe wil ik dat in stand houden. Ik moet echter nog gaan ervaren of dat kan. Als ik vanwege de 30-mensen maatregel een extra mis moet houden op zondag, vervalt Het Lof. Het kan niet allebei tegelijk”, stelt hij. Hoewel het nooit helemaal weg is geweest is ook het biechten aan het herleven en het bidden van de rozenkrans. Volgens Zimmermann is dat inherent aan de coronatijd. “Iedereen is zich ervan bewust geworden dat het leven niet zo vanzelfsprekend is en dat we God moeten danken voor alles wat we hebben.”

Een livestream, een radio-uitzending, Zimmermann heeft een mobiele telefoon, appt, maakt filmpjes van zijn gebedsgroepen en gaf tijdens corona tijd online catechese aan de vormelingen. Het klinkt helemaal 2020. Toch bekent hij ouderwets te zijn in zijn opvattingen of zoals hij met een lachje meldt, wordt dat zo nog wel eens ervaren. Zelf ziet hij dat anders. “Ik grijp gewoon alle middelen aan om mensen te bereiken. Jong en oud. Ik hoop dat het geloof zich (nog meer) als een olievlek verspreidt. Het gaat mij niet om zieltjes winnen. Het geloof geeft je gewoon rijkdom. Een bron waar hoop en kracht uit geput kan worden. Binnen, maar ook buiten crisistijd.” Dan: “Als je God ontdekt, ben je nooit meer alleen.”

Foto's:


0