Veteranenplatform Sint-Michielsgestel opgericht

SINT-MICHIELSGESTEL – Géén contributie, lidmaatschap of clubhuis, maar wél geheel vrijblijvend welkom zijn tijdens bijeenkomsten met gelijkgestemden en voor wie wil, actief bijdragen aan herdenkingen en/of ceremonies. Dat is samengevat wat het recent opgerichte Veteranenplatform Sint-Michielsgestel gaat doen. Militairen, zowel actief als niet actief, man of vrouw, die dienden in het buitenland en in een van de kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel wonen wordt gevraagd zich te melden waarna zelf besloten kan worden, waar eventueel op aangesloten wordt.

Door Wendy van Lijssel

Jaarlijks worden tijdens de Nationale (doden)Herdenking op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers van de 2e Wereldoorlog herdacht maar ook zij die gestorven zijn in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dat wil dus zeggen dat het eerbetoon er ook is voor militairen die ná de 2e Wereldoorlog stierven in oorlogssituaties zoals in voormalig Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea en voormalig Joegoslavië en bij vredesmissies zoals in Libanon, Irak, Afghanistan en Mali.

Militairen zowel in actieve dienst als ex-militairen die het Koninkrijk dienden en uitgezonden zijn geweest, worden veteranen genoemd. Mark Hueber en Dennie van der Pas uit Sint-Michielsgestel zijn militairen. Eerstgenoemde is als 1e luitenant in actieve dienst bij de luchtmacht en laatstgenoemde is dat als sergeant-majoor bij de landmacht. Voor beide heren geldt dat zij na hun militaire dienstplicht begin jaren ’90 uiteindelijk in vaste dienst traden. Beiden werden uitgezonden en staan te boek als veteraan. Dennis diende in Bosnië en Mali en Mark was in Kirgizië en Mali.
Beide heren hebben de krachten gebundeld in het opzetten van Veteranenplatform Sint-Michielsgestel. Een besloten groep voor, zoals de titel al aangeeft, alle veteranen die wonen in een van de kernen van genoemde gemeente. Het initiatief komt in deze van Mark. In zijn hoedanigheid als militair was hij een aantal jaren geleden present bij de Nationale Herdenking. Het viel hem daarbij op dat het groepje militairen erg klein was en vooral bestond uit oudere ex-militairen. Het zette hem aan het denken: “Ik vind het belangrijk om met (ex)militairen present te zijn bij de 4-mei herdenking. Er worden dan namelijk ook veteranen herdacht die gestorven zijn tijdens missies na de 2e Wereldoorlog. Het is een teken van respect en een eerbetoon aan hen”, stelt hij.

Om de groep veteranen bij de herdenking groter te maken besloot hij daarom hem bekende veteranen uit Sint-Michielsgestel te benaderen om aan te sluiten bij de 4-mei viering. Gelijk stelde hij de vraag of zij ter plekke nog (ex) militairen kende. Zo groeide de groep tot elf Gestelse militairen. Bij de viering/herdenking van 75-jaar bevrijding van Europa in oktober 2019 waren zij al present en actief bij het evenement dat onder leiding van Gestel Events werd gehouden. Uit onderlinge gesprekken werd duidelijk dat betrokken militairen het prettig vinden om zoiets te betekenen voor de gemeenschap. Ook het onderlinge contact smaakte naar meer. Velen maakten het een en ander mee en het is prettig om daar met gelijkgestemden over van gedachte te wisselen. Vandaar dat uiteindelijk besloten werd om Veteranenplatform Sint-Michielsgestel op te richten. Voor en door veteranen.
Doelstelling is om onder de noemer veteranencafé jaarlijks vier bijeenkomsten te organiseren. Elke keer in een andere kern. Voor oud-militairen die bijvoorbeeld gezien hun leeftijd geen vervoer hebben, wordt gezorgd dat zij ter plekke komen. Een ander idee is om actief te zijn bij de Nationale Herdenking op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag een dag later. Belangrijk te melden is dat het platform géén clubje is met een clubhuis, contributie, lidmaatschap of vaste dagen om bij elkaar te komen. Het heeft een laagdrempelig karakter waarbij iedereen die zich meldt, zelf bepaalt waar hij of zij bij aansluit. Indien het corona virus het toe laat wordt na de zomervakantie het eerste ‘café’ gehouden bij gymnasium Beekvliet.

In overleg met de gemeente en het Veteraneninstituut is intussen duidelijk dat er verspreidt over alle kernen 106 veteranen wonen. Zij ontvingen intussen een brief die de doelstellingen van het platform duidelijk maakt en verzoekt zich te melden voor aansluiting. Veteranen die geen brief ontvingen, maar wel op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van het platform zodat zij eventueel aan kunnen sluiten, zijn van harte uitgenodigd zich te melden via veteranengestel@gmail.com of via de Facebookpagina Veteranen Sint-Michielsgestel.

Foto's:


0