CDA: sloop Blauwe Scholk motor voor centrumontwikkeling Den Dungen

DEN DUNGEN – Op 15 juli heeft het college van B&W via een persbericht bekend gemaakt dat is besloten De Blauwe Scholk te slopen. Het gebouw gaat plaatsmaken voor herontwikkeling. Dit is nu mogelijk omdat de eigenaar van het agrarische bedrijf dat achter De Blauwe Scholk is gelegen het concept plan “Wonen op de Donk” heeft ontwikkeld. Om dit plan te realiseren zullen de gebouwen van het bedrijf worden verwijderd en komt de geurcirkel van het bedrijf te vervallen. Hierdoor kan ook locatie De Blauwe Scholk van een nieuwe invulling worden voorzien.

“Ik ben heel blij met het voortvarende besluit van het college, zegt Anja Andres (gemeenteraadslid en zelf inwoner van Den Dungen). De afgelopen 6 jaar is het onmogelijk gebleken om De Blauwe Scholk een alternatieve bestemming gegeven. De van toepassing zijnde geurcirkel was daar de belangrijkste oorzaak van. Nu het college positief is over het plan Wonen op de Donk, is het goed dat er direct een daadkrachtig besluit over de sloop van De Blauwe Scholk is genomen. De herontwikkeling van beide locaties (het agrarische bedrijf aan de Donksestraat 19 en De Blauwe Scholk) is heel belangrijk omdat het de centrumontwikkeling van het dorp kan aanjagen”.
Eind oktober 2019 heeft de gemeenteraad de visie voor de centrumontwikkeling van Den Dungen vastgesteld. Deze visie, ontwikkeld door Arie Hoogstad, is in samenspraak met de inwoners en ondernemers uit het dorp tot stand gekomen. In de visie staat opgenomen dat het voormalig Raadhuis, Boer Goossens, de Donksestraat en De Blauwe Scholk, het hart van het (nieuwe) centrum van Den Dungen kunnen gaan vormen. Herontwikkeling van de locatie De Blauwe Scholk met een kleinschalig appartementengebouw in combinatie met commerciële functies op de begane grond geven een belangrijke impuls aan de kwaliteit en uitstraling van de locatie. Het idee is dat de directe omgeving wordt ingericht als voetgangers/verblijfsgebied. Dit komt de sfeer in het hart van het dorp ten goede.

Is de sloop De Blauwe Scholk zonde of juist een kans?
Anja Andres: “het is altijd jammer om afscheid te moeten nemen van een pand waaraan voor velen herinneringen verbonden zijn. Maar we moeten realistisch zijn. De bouwkundige en technische staat van De Blauwe Scholk is op slopershoogte en gebruik van het gebouw is onveilig. Nu de geurcirkel op korte termijn geen obstakel meer zal zijn is herontwikkeling van de locatie met aantrekkelijke functies absoluut een aanwinst voor het dorp en onze inwoners. En, zoals het college in het persbericht heeft aangegeven en ook in de visie voor Den Dungen staat, als het verantwoord mogelijk is wordt bij de herontwikkeling de gevel van De Blauwe Scholk gehandhaafd. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan de gevel in een vergelijkbare stijl worden teruggebouwd. Hierdoor blijft het dorpsgezicht in elk geval behouden”.

Anja Andres bij De Blauwe Scholk

Foto's:


0