Denktank Verkeer Gestel presenteert plannen

 

SINT-MICHIELSGESTEL – Circa een jaar geleden staken dertien betrokken Gestelnaren de koppen bij elkaar en formeerden de Denktank Verkeer Gestel om samen na te denken over diverse onveilige verkeerssituaties in de kom van de kern Sint-Michielsgestel en te zoeken naar mogelijkheden om deze op te lossen. Zij nodigen inwoners en bedrijven van harte uit voor een bijeenkomst op donderdag 9 juli om 19.30 uur in De Meander waar zij hun bevindingen presenteren en er de mogelijkheid is om aan te sluiten en mee te praten, denken en doen.

 

Door Wendy van Lijssel

De kom van de kern Sint-Michielsgestel verkeersveilig, duurzaam, leefbaar en bereikbaar maken voor ‘langzaam verkeer’. Dat is de doelstelling van Denktank Verkeer Gestel. De 13-koppige formatie ontstond na een eerdere bijeenkomst over een aantal onveilige verkeerssituaties in het dorp en het gevoel van onveiligheid bij voornamelijk langzaam verkeerdeelnemers vanwege drukte, snelheid, onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid over ‘de plaats op de weg’ die bij velen heerst. “De Denktank is een zeer diverse groep mensen uit allerlei leeftijdscategorieën, die het burgerinitiatief heeft genomen om met elkaar te brainstormen over een aantal verkeersknelpunten in het dorp. Het gemeentebestuur moedigt het nemen van burgerinitiatieven aan. Het motto van de gemeente is dan ook Sint-Michielsgestel geeft ruimte. In deze hebben we het dan over de Hoogstraat/Michielstraat/ Nieuwstraat, vervolgens is daar de Esscheweg/ Schijndelseweg en tot slot ook de Theerestraat”, vertelt voorzitter Jan Taks.

Inmiddels is de Denktank talloze malen bij elkaar geweest en heeft .zijn huiswerk grondig gedaan. Naast het in kaart brengen van verkeersonveilige situaties is goed nagedacht over oplossingen. Met elkaar, maar ook door het gesprek aan te gaan met de gemeente Sint-Michielsgestel, wijkmakelaars, beide wijkpleinen, Gestelse kwartiermaker Ralf Immens, Veilig Verkeer Nederland, KBO-Gestel en de Fietsersbond. Van alle eigen en aangereikte ideeën, wensen en behoeftes werd uiteindelijk een longlist met 35 potentiële maatregelen samengesteld, verdeeld over 8 pakketten. “Bij elke onveilige situatie hebben we een situatie geschetst die te bereiken is met inzet van 4 á 5 maatregelen uit een pakket. Die zijn vervolgens op diverse manieren uitvoerbaar”, legt Taks uit. Hij vervolgt: “Het is een lijst met ingrediënten die de drukte en overlast terugdringen. Belangrijk te melden is dat we een plan van aanpak hebben om problemen op te lossen en niet te verplaatsen naar andere wijken/straten of de toekomst.”

Om een verkeersveilige kom te creëren, wordt gedacht aan scenario’s waarbij langzaam verkeer voorrang krijgt, zwaar transport wordt geweerd en doorgaand verkeer wordt ontmoedigd door de kom te rijden. De inrichting van wegen wordt aangepakt, zodat ‘snel’ verkeer gedwongen wordt rustig te rijden en dusdanig dat het verkeer zich aansluitend niet alsnog zich een weg kan banen door woonbuurten. Het plan van aanpak is er een dat iedereen aanmoedigt om – voor zover dat mogelijk is – voor een bezoek aan het centrum zoveel mogelijk op de fiets te stappen of te voet te gaan. Ondanks de wens van een autoluw centrum, blijft overeind dat het wél bereikbaar moet zijn, waarbij er ook nagedacht is over parkeerplekken zodat het mogelijk blijft om (zware) boodschappen te doen. De droom van Denktank Verkeer Gestel is echter ook om van Gestel een echt fietsdorp te maken. In het centrum is dan minimaal sprake van ‘snel’ verkeer . Onze inwoners kunnen veilig en op een prettige manier winkelen en recreëren in eigen dorp.

De inventarisatie van circa een jaar lang met elkaar en samen met genoemde partners brainstormen over mogelijkheden en onmogelijkheden wordt gepresenteerd in een interactieve bijeenkomst op donderdag 9 juli. Inwoners en bedrijven van Sint-Michielsgestel zijn hiervoor van harte uitgenodigd. “Er is nog niets concreet. We reiken slechts mogelijke scenario’s aan. We hopen dat mensen met ons mee willen denken en doen en eventueel aansluiten om samen de kom van de kern verkeersveilig te maken, zonder de leefbaarheid en de bereikbaarheid uit het oog te verliezen. Met minder auto’s, (zwaar) vrachtverkeer en landbouwvoertuigen is er (veel) minder uitstoot en dat is tot slot ook nog eens duurzaam.” De avond start om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Wel geldt in verband met Corona ‘wie eerst komt, eerst maalt’. Er is plaats voor ca. maximaal 45 personen. Vol is vol.

Jan Taks