Fijn, veel onkruid in Voedselbos d’Ekkers

BERLICUM – Eigenlijk was het de bedoeling met veel vrijwilligers aan de slag te gaan. Vanwege de coronacrisis kon dat niet en daardoor duurde het werk wat langer. Maar er is inmiddels het nodige ingezaaid in het Voedselbos d’ Ekkers in Berlicum.

Er werden er plantcirkels uitgezet en haagstruweel aangeplant langs de open delen van de percelen. Aansluitend werden de cirkels en de tussenliggende open ruimte en weide ingezaaid met verschillende zaadmengsels. In de cirkels kwamen eenjarige groenbemesters en de rest werd ingezaaid, en ingeharkt, met meerjarige kruiden, grassen en bloemen.
Toen dat allemaal klaar was, was de droogte ingetreden en de duiven hebben zich tegoed gedaan aan het zaad. Die hadden het voedselbos al gevonden. Gelukkig heeft het inmiddels geregend en is er toch nog wat zaad gaan ontkiemen. Een verrassing is de grote verscheidenheid aan wilde planten (onkruid) die we op d’Ekkers aantreffen. Meer dan 50 verschillende soorten die allemaal jarenlang in de grond hebben gezeten en, nu er geen maïs meer staat, als een razende zijn gaan groeien.
Dit onkruid is zeer welkom, want bodembedekking is essentieel voor een voedselbos (biomassa). Ook zijn er al vele soorten insecten en vogels, hazen, dassen en reeën gespot. Inmiddels is er een mooi informatiebord geplaatst, staan er twee insectenhotels, een valkenkast en is de basis voor een ontmoetingsplaats gelegd. Die komt op de plek waar nu de houtsnippers liggen. Er komen banken en een hek om fietsen tegenaan te plaatsen.
De nog steeds groeiende werkgroep is inmiddels verdeeld in subgroepjes die zich bezighouden met educatie, communicatie, monitoring, flora/fauna en onderhoud/beheer.

In het komende najaar en winter zal een deel van het eigenlijke voedselbos worden aangeplant. De initiatiefnemers willen dit zoveel mogelijk handmatig doen, dus met de schop. Hoewel het de bedoeling is dat het voedselbos op den duur zichzelf gaat bedruipen, is het natuurlijk wel belangrijk dat de startfase goed is. Dat betekent in ieder geval compost aanbrengen en goed mulchen (bedekken van de plantgaten). Het allerbelangrijkste wordt echter nog het zorgen voor een goede watervoorziening. Dit gedeelte van de Westakkers ligt hoog en is lang eenzijdig gebruikt dus dit wordt, ook gezien de droogte van de laatste jaren, een uitdaging.
Het wordt een openbaar toegankelijk bos en volgend jaar zal door middel van paden een looproute worden aangegeven. Honden zijn niet toegestaan in het voedselbos, want er worden ook lage struiken met allerlei bessen aangeplant waar bezoekers van mogen plukken. Honden houden daar geen rekening mee. De hond kan worden vastgebonden aan het nog te plaatsen hek.
Voor meer informatie over voedselbos d’Ekkers zie de website van de Stichting Landschapsbeheer Aadal (SLA): www.landschapsbeheer-aa-dal.nl.

Foto's:


0