Geen braderie in Berlicum

BERLICUM – Een officieel verbod is er nog niet, maar de organisatie heeft toch besloten om de braderie die op , zondag 20 september in Berlicum zou worden gehouden niet door te laten gaan. “Het wordt lastig om de anderhalve meter afstand te handhaven”, denkt hoofdorganisator Mark Verhoeven, bedrijfsleider van Den Durpsherd. Hij houdt de mogelijkheid open dat er nog iets kleinschaligs wordt georganiseerd.

Door Wim Poels

“’s Morgens, als het nog niet druk is en er op de terrasjes voornamelijk ouderen naar jeugdorkestjes luisteren, zal het nog wel lukken om de gewenste afstand te houden. Maar later op de dag wordt het drukker en vloeit het bier. Organisaties zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en die willen we niet nemen. Zeker gezien de laatste cijfers en ontwikkelingen. Het zal maar gebeuren dat er hier een groep besmet raakt, dat wil je met zijn allen niet.”
Dat laat onverlet dat de vergunning voor de braderie nog overeind staat. “Stel dat de ontwikkelingen gunstig zijn. Dan zouden we op het allerlaatst nog kunnen besluiten een vervangende activiteit te houden.” Hoe die eruit zou moeten zien, kan Verhoeven nog niet zeggen.
Traditioneel wordt de braderie gehouden op kermiszondag. Het is op dit moment nog onduidelijk of de kermis doorgaat. Kermissen op de ‘gewone’ manier kunnen op dit moment niet op de ‘gewone’ manier gehouden worden, omdat het dan onmogelijk is anderhalve meter afstand te houden.
Wat de gemeente Sint-Michielsgestel betreft staat de exploitanten of een andere initiatiefnemer staat het vrij om een plan voor een alternatieve kermis aan te dragen en een evenementenvergunning hiervoor aan te vragen. “Deze alternatieve kermis moet voldoen aan de geldende noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Brabant Noord, de RIVM-richtlijnen en het kermisprotcol van de Nederlandse Kermisbond”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Tot nu toe heeft er zich nog niemand gemeld, ook niet voor de kermissen in Den Dungen, Gemonde en Sint-Michielsgestel.

Afstand houden wordt moeilijk

Foto's:


0