Mediator voor Raadskamer

SINT-MICHIELSGESTEL – Een onafhankelijk mediator gaat proberen de bouw van de Raadskamer in het centrum van Gestel weer vlot te trekken. Bovendien loopt er een nieuw onderzoek naar de parkeerbehoefte in het centrum, zodat de gemeente kan beschikken over actuele cijfers. Dat was het resultaat van de bespreking van de stand van zaken in het Gestelse centrum in de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie.

Door Wim Poels

Het centrumplan in Sint Michielsgestel is ver gevorderd. Momenteel lopen er twee bouwprojecten: de Brenthof op de plek van de voormalige bibliotheek en de Raadskamer, daar waar eerst het Hoefijzer stond. Maar dat laatste project ligt nu stil. Bezwaarmaker Hein Berkelmans is naar de Raad van State gestapt, onder meer omdat hij vindt dat de gemeente te weinig parkeerplaatsen realiseert. Ook bij de financiën heeft hij vraagtekens.
Los van het gelijk van wie dan ook, vindt iedereen in de politiek dat zonde. “Voor de inwoners, die langer in een bouwput zitten. Maar zeker ook voor de ondernemers, die het in deze crisistijd toch al moeilijk hebben”, zei Jack de Vlieger van de PvdA. Op zijn verzoek was het onderwerp op de agenda gezet. Om de vertraging zo veel mogelijk te beperkingen, diende hij samen met de andere oppositiepartijen een motie in. Die vroeg het college de burgemeester of een externe mediator te laten bemiddelen. Overigens onderzoekt de ontwikkelaar of hij niet toch voor de bouwvak met de bouw kan beginnen.
De motie sprak wethouder Ed Mathijssen zeer aan. Met een aanpassing: de burgemeester wordt al gauw gezien als een vertegenwoordiger van de gemeente en zou je dus niet moeten nemen. “Het moet een echt onafhankelijke partij zijn”, vond hij. Met die voorwaarde kreeg de motie unanieme steun in de gemeenteraad. De politiek krijgt er overigens pas iets over te horen als er een resultaat op tafel ligt, gesprekken bij een mediatie zijn vertrouwelijk.

Er viel meer te zeggen over het centrum. Een toekomstig bewoonster had een boodschap ingesproken. Zij wees er onder meer op dat kopers ervan uitgingen dat ze over anderhalf jaar in hun appartement kunnen trekken. Uitstel kan grote financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld als kopers hun oude woning al verkocht hebben. Daarnaast concludeerde ze dat de gemeente zich niet helemaal aan het bestemmingsplan had gehouden.
“Ik dacht dat het volgens de regels gegaan was”, reageerde Sam Goossens (GroenLinks). “Nu begint het te knagen.” Volgens Mathijssen gaat het erom dat er in elk bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid zit. Het college kan op sommige punten beperkt het bestemmingsplan aanpassen. Dat gebeurt volgens hem vaker, ook al bij eerdere projecten in het centrum. Hij zal de politici een overzicht van de exacte veranderingen sturen.
Een aantal oppositiepartijen, waaronder DorpsGoed, vond dat er te weinig sociale woningen in het centrum worden gebouwd. “Het college predikt diversiteit, maar uiteindelijk bouwen we toch weer voor één doelgroep”, stelde Mariska Sturkenboom van die partij. Volgens haar zijn er 25 sociale huurwoningen minder gebouwd dan de bedoeling was. “Die komen dan weer in bijvoorbeeld de Irenestraat, waar al meer sociale huur is. Zo krijg je nooit diversiteit in de wijken”, vond ze.
Mathijssen zag het iets anders. Hij stelde dat het college Brabant Wonen gevraagd had om te onderzoeken of met mogelijk was in het centrum 50 huurwoningen te bouwen. “Maar we hebben nooit afgesproken dat die er zouden komen. Het zijn er 25 geworden.”

En dan baart het parkeren zorgen. Het lijkt er nu op dat er een tekort aan plekken is. “Maar de cijfers zijn oud en er is bijvoorbeeld minder commerciële ruimte in het centrum gekomen dan eerder aangenomen, dus daarvoor zijn weer minder parkeerplaatsen nodig”, stelde hij. Om op grond van actuele cijfers een goede beslissing te kunnen nemen, loopt er nu een nieuw onderzoek.
De Gestelse Coalitie vreest dat bij een eventueel tekort met name inwoners van de achter het centrum gelegen Ceintuurweg en Dommelstraat last van parkeerders krijgen. Daarom diende de partij een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is aan de overkant van de Schijndelseweg permanente parkeerplaatsen in te richten. Coalitiepartijen CDA en PPA bevreemdde het dat juist die partij dat voorstel indiende. De Gestelse Coalitie is immers tegen bouwen aan de Dommeloever. Maar volgens fractievoorzitter Yvonne Matthijsse zijn verstening en bebouwing toch echt twee andere dingen. “Er zit bovendien een flink stuk grond tussen de mogelijke parkeerplek en de Dommeloever”, viel Roel Bouwman haar namens D66, ook tegen bebouwing aan de oevers bij. Uiteindelijk steunden DorpsGoed en GroenLinks de motie niet.

Een kale plek in het Gestelse centrum

Foto's:


0