Nieuwe verkeerslichten Rosmalen voor betere doorstroming

ROSMALEN – De toerit naar de A59 aan de Berlicumseweg heeft nu slimme verkeerslichten. Het is een eerste stap om verkeerssystemen van verschillende wegbeheerders langs de A2 tussen Deil en Vught met elkaar te laten samenwerken. Tot eind volgend jaar worden nog zes verkeersregelinstallaties op het traject vervangen. Samen zorgen ze voor een betere doorstroming van het verkeer.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Het systeem achter de slimme verkeerslichten richten we nu in voor de reguliere ochtend- en avondspits. Het biedt straks ook kansen bij afwijkende verkeerssituaties. Zoals bij evenementen en wegwerkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld bij stremmingen door verkeersongevallen. We kunnen verkeersstromen dan beter sturen. Daarmee verbetert de bereikbaarheid.” Andere slimme verkeerslichten komen langs de A2 en A59 bij aansluitingen Veghel, Rosmalen, Maaspoort en Kerkdriel. Ze ‘zien’ hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. Daarop kunnen ze bijsturen wanneer nodig. Het gaat om verkeerslichten van gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en Rijkswaterstaat. Door deze verkeerssystemen aan elkaar te koppelen en optimaal op elkaar af te stellen, kan de verkeersdrukte beter over het traject A2 Deil – Vught worden verdeeld. Het kruispunt aan de Berlicumseweg kreeg naast de slimme verkeerslichten ook een extra opstelstrook voor rechtsafslaand verkeer naar de A59 richting ’s-Hertogenbosch. Zo zorgen we dat de wachtrij voor de verkeerslichten niet het voorliggende kruispunt blokkeert. Daarmee voorkomen we files op de afrit van de A59. Dit ‘netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement’ is één van de meer dan 20 korte- en langere termijnmaatregelen om de knelpunten op de A2 tussen Deil en Vught het hoofd te bieden. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto en fiets als het openbaar vervoer. Omdat het A2-traject dreigt uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland loopt voor de lange termijn een verkenning naar een structurele oplossing. Het totale pakket aan maatregelen noemen we het Programma A2 Deil – Vught. Daarin werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Foto's:


0