Oppositiepartijen vragen en krijgen mediator De Raadskamer

Het omvormen van het Centrum van Sint-Michielsgestel tot een mooi nieuw woon- winkel- en verblijfsgebied is in volle gang. Veel panden zijn gesloopt en er wordt druk gebouwd.

Behalve op de plek waar de Raadskamer moet verrijzen, tussen de toren en de Albert Heijn. Daar ligt een weliswaar bouwrijp gemaakt, maar braakliggend terrein. En een maand of 2 geleden werd ook voor de Gemeenteraad pas duidelijk, dat hier een impasse was ontstaan.
Toen pas kregen de raadsleden informatie, dat als gevolg van een aantal bezwaarschriften die deels ook al bij de Raad van State lagen, de bouw van de Raadskamer ernstig zou worden vertraagd. Een vertraging met waarschijnlijk enkele jaren! Een vervelende kwestie, want dat zou betekenen dat als het nieuwe Centrum over afzienbare tijd klaar zou zijn, er nog een aantal jaren een lelijke puist midden in dat nieuwe Centrum zou liggen.
Met alle gevolgen van dien voor alle burgers, maar met name voor
( toekomstige ) bewoners van het nieuwe Centrum en zeker ook voor de ondernemers, die het als gevolg van de huidige crisis in de komende tijd toch al
“ hard te halen “ hebben.
Onverteerbaar vindt de PvdA en na voorbereidend werk hebben we in de Raadsvergadering, die inmiddels in Juni weer “ live “ gehouden werd, samen met de andere oppositiepartijen een motie ingediend, die het college van B en W opriep om een externe mediator aan te stellen. Deze kan in samenspraak met alle betrokkenen in het Centrum een oplossing zoeken voor de gerezen problemen met als doel : in de herfst beginnen met de bouw van de Raadskamer. De ingediende motie werd tot volle tevredenheid van de PvdA unaniem aangenomen door de raadsleden. Wij verwachten, dat alle betrokkenen in dit mediationtraject zich maximaal zullen inzetten om het nieuwe Centrum zo snel mogelijk compleet af te leveren, inclusief de Raadskamer.

Reacties : email : vlieg914@planet.nl en telefoonnummer 0651330800 of via onze website : sintmichielsgestel.pvda.nl.

Jack de Vlieger

Foto's:


0