Herstart Alzheimer Café in september

SCHIJNDEL – De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, en dus ook voor mensen met dementie en hun naasten. Voor veel mensen met dementie en hun mantelzorgers is het leven nu topzwaar, angstig en onveilig. Ontmoetingscentra en andere dagactiviteiten moesten hun deuren sluiten, bijeenkomsten van het Alzheimer Café gingen niet door.

Een zinvolle invulling van de dag voor mensen met dementie is (tijdelijk) onderbroken en andere ontmoetingsmomenten zijn niet mogelijk. Het risico voor overbelasting van mantelzorgers nam sterk toe.
Nu langzaamaan versoepelingen van de corona-maatregelen zijn afgekondigd, bereidt het Alzheimer Café Het Groene Woud zich voor om veilig en verantwoord op te starten vanaf september. Daarbij maakt het gebruik van het hiervoor landelijk ontwikkelde draaiboek voor alle Alzheimer Cafés in Nederland. Binnen de regels van het RIVM en de rijksoverheid kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers elkaar weer veilig ontmoeten.
Op 28 september komt het café voor het eerst weer bij elkaar in Zaal De Nachtegaal in Schijndel, kunnen de deelnemers met elkaar bijpraten en vragen hoe het met iedereen is, hoe de afgelopen periode ervaren is.

Er is een reeks aan maatregelen genomen. Bij binnenkomst doen de medewerkers bij u een gezondheidscheck (aan de hand van vragenlijst) en vertellen u hoe wij samen er een veilige en fijne avond van maken. De huisregels worden uitgelegd.
Bij klachten die passen bij infectie met het coronavirus kunt u niet deelnemen aan het Alzheimer Café. Dit zijn: loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken, verhoging of koorts en/of kortademigheid. Thuisblijven moet u ook als iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of als iemand in uw huishouden positief is getest op corona.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders Bianca Peters (073 544 33 00) of Monique Wolters (06 20 58 70 89). Vragen? Bel 0411 68 2047 of mail shertogenboschbommelerwaard@alzheimer-nederland.nl.