Theo van Helvoort stopt bij cliëntenraad Berlerode

BERLICUM – Na veertien jaar heeft Theo van Helvoort afscheid genomen van de cliëntenraad van Berlerode en Vivent. Er is een vacature.

Vanaf 2007 was Theo lid van de cliëntenraad Berlerode. Sindsdien is er veel veranderd! In die tijd kenden we het oude ‘bejaardenhuis’ nog letterlijk. Het gebouw aan de Kerkwijk, maar ook een huis waar iedere oudere een kamer kon huren, verzorging kreeg en ging eten in het restaurant.
Toen kwamen de organisatorische veranderingen. Mensen die veel zorg nodig hadden kregen vorotaal ‘intramurale zorg’, wat bij Berlerode ‘kleinschalig wonen’ werd. Dit komt er op neer dat er vijf afdelingen zijn waar steeds acht bewoners met een psychogeriatrie indicatie, ieder een eigen (slaap)kamer hebben en samen een huiskamer en keuken delen aan de rechterkant van de nieuwbouw. Mensen met minder zorgbehoefte kunnen een huisje/appartement huren en daarnaast krijgen ze zorg die ze nodig hebben. Dit wordt ‘extramurale zorg’ genoemd. Deze bewoners hebben een andere cliëntenraad die hun belangen behartigt.
De cliëntenraad is onder aanvoering van Theo steeds erg betrokken geweest bij alle veranderingen die nodig waren om tot kleinschalig wonen te komen voor de bewoners voor wie ze de belangen behartigt. De leden bespreken met de bestuurder alle voorstellen om het voor de bewoners zo goed mogelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld het eten. Ook het welzijn van de bewoner staat bovenaan het lijstje: naast de zorg staat zingeving hoog op de agenda. In de laatste maanden was de verzorging een grote opgave voor de medewerkers omdat ze geen hulp kregen van de vele vrijwilligers die tijdelijk het huis niet in mochten. Er werden spellen aangeschaft en veel bewegingsoefeningen gedaan. Gelukkig was er veel afleiding van buiten het huis en werd heerlijk gebak en veel bloemen bezorgd. De familiebijeenkomsten konden ook niet doorgaan.
Vanaf 1 juli is een nieuwe Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen ingegaan waarin de cliëntenraad wettelijk meer rechten heeft voor instemming en advies geven en in een vroeg stadium gehoord moet worden door de bestuurder bij komende veranderingen.
Daarnaast ging Theo ook naar de overkoepelende Centrale cliëntenraad van Vivent waar samen met de cliëntenraden van de andere verpleeghuizen besluiten genomen worden.
De leden hebben hartelijk afscheid genomen. Hij blijft de geestelijke verzorging in de stilteruimte begeleiden en elke zaterdag om drie uur een viering leiden in de dagbestedingsruimte en de grote christelijke feesten extra aandacht geven. Hierbij zijn ook mensen van buiten welkom.
Hierdoor ontstaat er wel een vacature in de cliëntenraad. Met name partners of kinderen /belangenbehartigers van bewoners maar ook mensen die werkzaam geweest zijn in de zorg of mensen met een praktische instelling zijn welkom. Familieleden kunnen ook tips doorgeven aan de leden van de cliëntenraad waar verbetering mogelijk is. Zo kunnen ze de positieve sfeer samen met vrijwilligers, verzorgers en medewerkers nog meer verbeteren en het voor de bewoners zo goed mogelijk te laten zijn. Theo draagt dit graag over. Aanmelden kan bij Elly van Leeuwen, tinienellyvanleeuwen@home.nl of Corrie Copier, corrie.c@kpnmail.nl.

Foto's:


0