Nu in Den Durpsherd

BERLICUM/MIDDELRODE – In maart van dit jaar werd het bestuur van seniorenvereniging Bres in Berlicum & Middelrode gedwongen door de omstandigheden om alle activiteiten van de vereniging op te schorten. Een nieuwe en onbekende ernstige bedreiging trof de gehele wereld, ons land en ook onze vereniging.

Het bestuur kon en wilde geen enkel risico nemen, temeer omdat de doelgroep meer risico liep dan de jongeren in onze samenleving.
Bestuursleden hebben de afgelopen periode meer en meer vragen gekregen van leden over het tijdstip waarop BRES weer van start zou kunnen gaan met de activiteiten.
De vereniging is blij met en trots op het onderkomen d’n Inloop, maar de eisen die volgens de RIVM voorschriften betreffende Corona worden gesteld, zijn daar op korte termijn moeilijk haalbaar.
De bestuursleden zijn dan ook verheugd dat ze nu kunnen melden dat de binnenactiviteiten wel opgestart kunnen worden op een andere locatie, namelijk Den Durpsherd. Op deze locatie worden de volgende activiteiten weer meteen mogelijk: ICT-cursussen, bridge, de Driewiek hand- en breiwerk, sjoelen, keezen/kaarten, koersbal, zondagsoos, lezingen , cursussen en info. In de Nieuwsbrief wordt weer als vanouds de agenda gepubliceerd voor de gehele maand.
Den Durpsherd is BRES zeer ter wille geweest bij het uitwerken van oplossingen in de periode 21 september 2020 tot september 2021. De zalen die ter beschikking worden gesteld, worden ingericht conform de RIVM-eisen wat betreft afstanden, looppaden, aanwezigheid van ontsmetting crème, looppaden et cetera.
Het bestuur van seniorenvereniging Bres heeft dan ook alle vertrouwen in een veilig, verantwoord en voorspoedig vervolg van de activiteiten en heet de leden hartelijk welkom in Den Durpsherd.

Foto's:


0