Veel steun voor Behoud de Blauwe Scholk

DEN DUNGEN – Het Burgerinitiatief Behoud De Blauwe Scholk, dat sinds begin augustus actief is, voelt zich enorm gesteund door de inmiddels vele honderden steunbetuigingen voor de petitie Behoud De Blauwe Scholk. Zondagavond waren er 858 ondertekeningen.

“Den Dungen is nog een van de weinige dorpen in onze gemeente waar zoveel historische gebouwen in de dorpskern aanwezig zijn. Dit bepaalt het karakter van ons dorp en maakt ons dorp zo mooi. Dat willen we graag zo houden”, aldus het burgerinitatief.
Naast de steun van Heemschut heeft ook de landelijke monumentenorganisatie Cuypersgenootschap zich al enige tijd geleden bij de gemeente gemeld met onder meer de volgende boodschap “Met de sloop van dit gebouw dreigt belangrijk en voor het dorp beeldbepalend erfgoed verloren te gaan. Dat is zeer ongewenst en ook onnodig.”
Stichting het Cuypersgenootschap spreekt nadrukkelijke steun uit voor het verzet tegen sloop vanuit het dorp en richt zich tot het college met onder meer het verzoek om per direct de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument op te starten en om een gesprek over behoud en hergebruik van dit gebouw.
Ondertussen ligt er bij de gemeente al enige tijd een aanvraag voor subsidie van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming voor de Blauwe Scholk.

“We gaan binnenkort met vertrouwen in gesprek met onder meer onze wethouder Peter Raaijmakers, die erfgoed in zijn portefeuille heeft”, aldus het burgerinitiatief. “Het is niet meer van deze tijd om historische gebouwen te slopen. Bij de verduurzaming van onze samenleving past behoud en hergebruik.”
De petitie zal op donderdag 8 oktober worden aangeboden aan het college en gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Hiermee geeft een grote groep burgers een zeer krachtig signaal af voor de nog te bepalen randvoorwaarden en kaders voor de herontwikkeling van de Blauwe Scholk.
Meer informatie over de petitie is te vinden op www.deblauwescholk.nl
Op de foto een deel van het burgerinitiatief-comité: Van links naar rechts: Jaap Claerhoudt, Grey van Osch, Jacinta Lamers, John van Rutten en Maria Hairwassers.

Foto's:


0