Gestel toch naar rode cijfers

SINT-MICHIELSGESTEL – Weer een tegenvaller voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Er is al een flinke bezuinigingsronde ingezet om de gemeente nu en op langere termijn in de zwarte cijfers te houden. Maar de nieuwste ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemeente na 2023 toch weer in het rood staat. Er zijn nu zoveel onzekerheden, dat het college even niets doet.

Door Wim Poels

Net voor de zomer kreeg Sint-Michielsgestel post uit Den Haag. De gemeente leek zijn huishoudboekje aardig op orde te hebben, maar met een brief werd dat op termijn een verlies van 1,8 miljoen. Onlangs werd een flinke bezuinigingsoperatie aangekondigd. Zo gaat er tien procent van alle investeringen af.
In september kwam er een nieuw overzicht vanuit het Haagse. Weer is het effect voor Sint-Michielsgestel negatief: het lijkt er nu op dat de gemeente over vier jaar een begroting heeft met een tekort van twee ton. De belangrijkste oorzaak daarvan is het feit dat Gestel minder krijgt uit het Gemeentefonds dan eerder gedacht.
Er zijn nog meer onzekere factoren, zoals de kosten van de zorg. Daaraan werd in het verleden meer uitgegeven dan de gemeente ervoor kreeg en wethouder Raaijmakers is al aan het bekijken hoe hij hierop 4,6 ton kan bezuinigen. Dit jaar lijkt het al beter te gaan, er is minder zorg afgenomen. De vraag is alleen of dat door de coronacrisis komt, of dat het een blijvertje is.
Ook de kosten van de coronacrisis zijn onzeker. Sint-Michielsgestel heeft ongeveer een miljoen van het Rijk gekregen om die op te vangen, maar in feite weet nog niemand wat er werkelijk moet worden uitgegeven. “Van veel dingen is vastgelegd waar we ze aan moeten besteden. Sociale werkbedrijven bijvoorbeeld, of de verkiezingen van volgend jaar, die anders zullen zijn dan normaal”, weet wethouder Ed Mathijssen. Maar ook eventuele tekorten van de gemeenschapshuizen zouden hieruit moeten worden opgevangen. Hoe groot die zijn, blijkt bij het opmaken van de jaarrekening.
Alles bij elkaar is er nogal wat onzeker. Mathijssen: “Als je ziet dat er een tekort ontstaat, kun je meteen in de stress schieten en ingrijpen. Mar er staat al zoveel op stapel. Daarom kiezen we er bewust voor even rust.”

Foto's:


0