Handtekeningenactie verslaafdenopvang

DEN DUNGEN – Verontruste inwoners Den Dungen en Sint-Michielsgestel starten handtekeningenactie tegen verslaafdenopvang in Dungense Polder.

Eind april maakte Den Bosch bekend Nieuwe Dijk3, in de Dungense polder, te willen inrichten als een voorziening langdurig verblijf voor verslaafden. Inwoners in Den Dungen en Gestel hebben een grote bereidheid anderen te helpen. Dit blijkt o.a. uit het grote aantal vrijwilligers en grote opbrengsten bij lokale collectes. Maar na kritisch doorvragen en eigen onderzoek bleek het te gaan om een heel bijzondere groep verslaafden. De beoogde doelgroep voor bewoning aan de Nieuwe Dijk3 bestaat uit 22 personen die lijden aan diverse verslavingen, niet meer te genezen zijn, vaak een strafblad hebben en veroorzakers van veel overlast in de Bossche binnenstad. Wat als meest bedreigend wordt ervaren is het feit dat de verslaafden volledige vrijheid hebben om de locatie Nieuwe Dijk 3 te verlaten. 24uur per dag en zonder begeleiding. Wanneer ze dan naar Den Bosch lopen of fietsen maken ze gebruik van Pettelaarse weg of Bosscheweg. De 2 routes die velen, waaronder honderden schoolkinderen, dagelijks moeten gebruiken!

Ook is duidelijk geworden dat beoogde bewoners van de Nieuwe Dijk 3 kunnen lijden aan psychische stoornissen. Vaak aangeduid als verwarde personen. Waartoe ongewenst, plotseling contact met verwarde personen toe kan leiden, kunnen we regelmatig vernemen uit regionale en landelijke media. Bijna altijd met de eindconclusie: het was te voorkomen geweest wanneer bestuurders eerder en doortastender opgetreden hadden. Vaak wordt de put gedempt wanneer het kalf verdronken is.
Bovenstaande in aanmerking nemende trekken vele Dungenaren de conclusie dat de verslaafden opvang aan de Nieuwe Dijk3 niet door moet gaan. Motivatie: Overlast in de Bossche binnenstad inwisselen tegen een zeer bedreigende onveilige situatie voor inwoners van Den Dungen en Sint-Michielsgestel is geen oplossing!
Middels een handtekeningenactie willen verontruste inwoners de burgemeester en wethouder van Sint-Michielsgestel vragen om hun collega’s in Den Bosch te overtuigen af te zien van de gepresenteerde plannen.
Communicatie via de social media wordt zeer binnenkort opgestart. Daarnaast zullen ook flyers verspreid worden. Handtekeningen kunnen digitaal ingezonden worden maar ook op papier. Bussen staan bij: Vennenhof, Brandsestraat 15, Brandsestraat 22 5271 XD Sint-Michielsgestel en de Boerderij-winkel van der Heijden, Bosscheweg 54, 5275 HC Den Dungen. Per post insturen kan ook. zie adressen waar de bussen staan.
Wim Pijnenburg
Waam.pijnenburg@gmail.com

Foto's:


0