Podium5: Onvoldoende zicht op betaalbare woningen

SINT-MICHIELSGESTEL- Een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen is al jaren onderwerp van gesprek in onze gemeente. Wat ons betreft prioriteit nummer 1.

In 2019 is een woonwens-onderzoek in de gemeente Sint-Michielsgestel uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de behoefte aan sociale huur- en koopwoningen groot is. Geen verrassende uitkomst dus.
In de raadsvergadering van 8 oktober is het woonwens-onderzoek en de uitvoeringsnota woningbouw 2020 (peildatum 1 januari 2020) uitgebreid besproken. De uitvoeringsnota ging over het jaar 2019 en daarin staat vermeld in hoeverre woningbouwplannen zijn gerealiseerd en wat de nieuwe woningbouwplanning is voor de komende jaren. Conclusie: er is én er wordt gebouwd alleen niet voor de juiste doelgroep. Van invloed zijn onder andere de economische situatie, geografische gegevens en planprocedures en daardoor is de doorlooptijd ook zo lang volgens wethouder L. van der Aa. De gemeenteraad heeft behoefte om op een nader moment verder in detail te treden over de inhoud van de uitvoeringsnota. In het eerstvolgende presidium bekijkt men hoe hier invulling aan te geven.
Wij willen absoluut dat de jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen en dat de doorstroom op gang komt. Daarom zijn wij van mening dat we met zijn allen kritisch moeten blijven op dit onderwerp. Het is van belang om juist nu in te zetten op uitbreidingslocaties anders lopen we de komende jaren “vast”.
Graag zien we dan ook dat de gemeenteraad én het college samen onderzoeken wat ervoor nodig is om betaalbare woningen te realiseren. Hoe? Door huidige en toekomstige ontwikkelingen onder de loep te nemen, te blijven volgen en door dit onderwerp met regelmaat op de raadsvergaderingen te agenderen.
Verder zou het wenselijk zijn als de uitvoeringsnota van het jaar 2020 in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar is, zodat de gemeenteraad tijdig op de hoogte is van de resultaten.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Bianca Eijkemans of Wim Smulders.
De koffie en thee staan klaar! (E-mail: Info@podium5.nl)

Foto's:


L