College stelt visie Theereheide vast: Meer huizen op Heidelust

SINT-MICHIELSGESTEL – Als het aan het college van Sint-Michielsgestel ligt, worden er meer huizen gebouwd op en rond het voormalige terrein SCI-terrein Heidelust. Op die manier wordt de vereiste financiële opbrengst gehaald. Onlangs stelden burgemeester en wethouders de nieuwe gebiedsvisie voor Theereheide vast, het westelijk deel van Sint-Michielsgestel en een stukje buitengebied.

Door Wim Poels

In totaal zijn er vier plekken in de bebouwde kom waar de visie zich mee op richt. Een daarvan is de sporthal aan de Eikenlaan. Eerder is al besloten dat die daar gewoon blijft. Daarnaast gaat het om De Huif, de locatie van de huidige Bolster en het voormalige SCI-terrein Heidelust.
Jaren geleden werd die laatste locatie nog gezien als een mooie plek voor sociale woningbouw. Later kwam het idee om basisschool De Bolster daar onder te brengen, zodat er op de plek van de school weer woningen konden worden gebouwd. En onlangs maakte het college, mede in opdracht van de gemeenteraad, een principiële keuze. De gemeenteraad kwam immers met de opdracht de opbrengst te verhogen. “Dat kan op twee manieren. Door een ander type woningen te bouwen, of door er mee huizen neer te zetten. We draaien aan die laatste knop”, aldus wethouder Ed Mathijssen.

Dat gebeurt door Heidelust simpelweg wat groter te zien dan alleen het voormalige SCI-terrein. “De cirkel is wat groter geworden, door er bijvoorbeeld de waterberging bij te nemen”, legt Mathijssen uit. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een watertuin aan te leggen op Heidelust zelf, nu gebeurt dat ernaast. Groen blijft volgens de wethouder de aandacht houden, want Heidelust ligt aan de rand van het dorp en het college wil een goede overgang naar het buitengebied. Ook een stukje aan de overkant van de weg Theereheide komt bij het plan.
Het college maakt wel de kanttekening dat hiervoor minder draagvlak is bij omwonenden en dat de verandering nog goed besproken moet worden met bijvoorbeeld het waterschap en de provincie. Toch kiest het college ervoor. Tenslotte is eerder vastgesteld dat de woningbouw op Theereheide twee miljoen moet opbrengen, onder meer om de bouw van Meander te financieren.
Maar het eerst is dus De Huif aan de beurt. Het voormalige gemeenschapshuis is al een tijd geleden gesloopt. Omwonenden hebben zelf een plan gemaakt. “We willen nog steeds met de omwonenden samenwerken”, zegt Mathijssen. “Maar we maken even een knip en zetten het project als prijsvraag in de markt.” Dat zou begin volgend jaar moeten gebeuren. De gemeente doet vervolgens een aanbesteding en dan komen de omwonenden weer in beeld.
De visie staat 10 december op de agenda van de gemeenteraad.

Heidelust, het voormalige SCI-terrein

Foto's:


0