Gestelse Coalitie vreest grote parkeerproblemen in Centrum Gestel

 

SINT-MICHIELSGESTEL – Onlangs kreeg de gemeenteraad inzage in het lang verwachte onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Gestel. Wethouder Mathijssen stelde in de raadsvergadering van september, in antwoord op vragen van De Gestelse Coalitie, dat er geen sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen.

Wij analyseerden het onderzoek en kwamen tot een hele andere conclusie. Uiteraard vroegen we de wethouder tijdens de begrotingsbehandeling om een reactie maar hij houdt vol dat er straks echt voldoende parkeerplaatsen zijn in het centrum.

Daarmee legt hij de belangrijkste conclusie uit zijn eigen onderzoek naast zich neer. Daarin staat namelijk dat de parkeerdruk in het centrum elke dag meerdere uren hoger is dan 100%. Dat betekent dat parkeerders uit moeten wijken naar overige gebieden. Met die gebieden wordt dan gedoeld op het parkeerterrein van de Meander en het gebied tussen de Ceintuurweg en de Hema.

De Gestelse Coalitie vindt dit een onwenselijke situatie en denkt ook dat de oplossing die de wethouder voorstelt, namelijk het op piekmomenten instellen van een blauwe zone, niet werkt. Iets wat overigens ook in het parkeeronderzoek wordt bevestigd. Daarin staat namelijk letterlijk “Invoering van een blauwe zone is niet voldoende om de parkeerdruk in het centrum op alle momenten acceptabel te laten zijn.” Ook op dit punt wordt de wethouder dus door zijn eigen onderzoek onderuitgehaald.

Op 10 december dient de rechtszaak in de bezwaarprocedure met betrekking tot de Raadskamer. Het tekort aan parkeerplaatsen is een van de punten waarover bezwaar is gemaakt. Wij zijn heel benieuwd naar het oordeel van de rechter en blijven ons hard maken voor voldoende parkeerplaatsen in het centrum van Gestel.

Lees de volledige analyse van het parkeeronderzoek op onze website: www.degestelsecoalitie.nl.

Parkeerdrukte in Gestel

Foto's:


0