Interessante sociaal-demografische patronen zichtbaar onder Nederlanders die door lockdown hun eetgedrag veranderden

NEDERLAND – De term coronakilo’s kennen we ondertussen allemaal. Tijdens de eerste lockdown zijn de meeste Nederlanders niet anders gaan eten. Wat opvallend is, is dat mensen met overgewicht en obesitas wel ongezonder zijn gaan eten, zoals blijkt uit onderzoek van Wageningen University en Research. Ook hoger opgeleiden maken door de coronacrisis ongezondere keuzes. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het voedingscentrum onder 1.030 personen die 5 weken in lockdown leefden. Er werd onder andere gekeken naar voedselaankopen en eetpatronen.

 

Gewoontegedrag

Het merendeel van de mensen heeft de eetgewoonten tijdens de eerste lockdown niet aangepast, ondanks de ingrijpende gevolgen van de pandemie op het dagelijks leven. Maar liefst 83% van de ondervraagden gaf aan niet anders te gaan eten. Haast driekwart van de respondenten is geen ander eten gaan kopen of bestellen. Wat dit laat zien, is hoe vasthoudend eetgewoonten zijn en hoe moeilijk deze te doorbreken zijn. Daarnaast benadrukt de Maag Lever Darm Stichting het belang van een gezonde spijsvertering in deze coronacrisis.

 

Uit verdiepende analyses bleek dat er onder degenen die wel hun eetgedrag veranderden, interessante sociaal-demografische patronen te ontdekken zijn. Zo gaven mensen met overgewicht en obesitas aan meer moeite te hebben om gezonde keuzes te maken. Ook geven meer vrouwen dan mannen aan het moeilijk te vinden om een verantwoorde keuze te maken.

 

Nederlanders met obesitas

Mensen met obesitas zijn door de lockdown vaker en meer ongezond gaan eten dan dat ze voor de coronacrisis deden. Zo bestellen ze onder andere meer ongezonde maaltijden dan normaal en werd er meer chips en snacks gegeten en frisdrank gedronken. Dit patroon is ook in andere landen zichtbaar. Momenteel wordt naar stress gekeken als de meest logische verklaring. Stress is een begrijpelijke psychologische reactie op een pandemie. Daarnaast is stress geassocieerd met ongezonde voedselconsumptie en overgewicht en obesitas. De onderzoekers zeggen dat dit niets te maken heeft met wilskracht of zelfbeheersing, maar dat voor sommige mensen externe factoren meer van invloed zijn op het eetgedrag.

 

Hoogopgeleiden en ongezonde keuzes

Daarnaast viel op dat hoogopgeleiden aangeven vaker ongezond te eten. Ook kopen ze meer snoep en alcoholische dranken dan lager opgeleiden. De onderzoekers veronderstellen dat dit te maken heeft met de dagelijkse gewoonten van hoogopgeleiden die door de lockdown vaker in de war geschopt werden. Zo gingen meer hoogopgeleiden thuiswerken, wat van grote invloed is op de dagelijkse routine.

 

Aan de andere kant weten hoogopgeleiden wat de gevolgen zijn van een ongezonde leefstijl en proberen ze de ongezonde voeding vaak te compenseren met meer beweging. Een fitness tracker kan hierbij zeer motiverend werken, omdat het helpt bij het meten van de fitheid en vooruitgang. Zo meet dit apparaatje de hartslag, het aantal gezette stappen, het aantal verbrande calorieën en geeft het psychologische triggers, zoals een volle ring of complimentjes op het beeldscherm.

 

Meer online bestellen

Zo’n 30 procent van de mensen die voor de lockdown al eten bestelden, zijn dit vaker gaan doen door de coronacrisis. Het gaat voornamelijk om hoogopgeleiden en jongeren. Dit kan te verklaren zijn uit het feit dat deze groep pre-corona vaker uit eten gingen. Ook bestellen sommige mensen online om lokale restaurants en ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

 

Beeld: Sander Dalhuisen via Unsplash

 

Foto's:


s