Nieuw centrum in De Groote Wielen in zicht

ROSMALEN – De nieuwbouwwijk De Groote Wielen wordt in een stevig tempo verder ontwikkeld. Deze week besloot het college van burgmeester en wethouders van Den Bosch over een voorstel aan de gemeenteraad over de nieuwe woonbuurt ‘Centrum’. In deze buurt komen maximaal 600 woningen. En een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en kleinschalige horeca. In totaal ca. 7.000 m2. Dit winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan/Vlietdijk. De gemeenteraad besluit in december over het voorstel.

Om te komen tot een nieuwe buurt doorloopt de gemeente verschillende stappen. De stap die deze week is gezet, is dat er nu een voorstel is over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Hierin beschrijft het college voorwaarden en uitstraling waaraan de nieuwe plannen moeten voldoen. Architecten en ontwerpers moeten daar vervolgens rekening mee houden in hun tekeningen en ontwerpen. De gemeente vindt het belangrijk dat het aangrenzende landschap en het verleden van dit gebied een plek krijgen in hoe de buurt eruit komt te zien. Daarnaast is water een leidend thema voor de openbare ruimte. Water moet er beleefbaar worden, en een verkoelende en educatieve functie krijgen. Het winkelcentrum moet een plek worden waar mensen zich op hun gemak voelen. Daarom is er veel aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook is de verbinding met de omgeving belangrijk. Wandelaars en fietsers kunnen in de toekomst via het centrum, door het park op het dak van de winkels, een rondje om de Groote Wielenplas lopen of fietsen. Tot 2030 wil het college dat er 10.500 woningen worden gebouwd. Deze woningen in De Groote Wielen dragen daar aan bij. In totaal komen er maximaal 600 woningen bij in deze buurt. Daarvan wordt zo’n 25% sociale huurwoning. Ook komen er middeldure huurwoningen en koopappartementen. Wethouder Roy Geers: “Ik ben blij dat we naast de nodige voorzieningen ook veel extra en betaalbare woningen realiseren in het Centrum. Die woningen zijn hard nodig, want veel mensen zijn er naar op zoek. En met een gevarieerd aanbod kunnen we veel woonwensen vervullen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het nieuwe Centrum een aantrekkelijke en mooie buurt wordt die heel goed past in De Groote Wielen.” Daarnaast worden niet alleen de woningen, maar ook de andere functies gasloos. Er komen er in de buurt geen gasaansluitingen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het plan aan het einde van dit jaar vast. Volgend jaar wordt gebruikt om de bouwplannen uit te werken en de daarvoor benodigde procedures te doorlopen. Eind 2021 kan de bouw van de eerste projecten kunnen starten. De planning is er op gericht dat het winkelcentrum in 2023 haar deuren opent en de eerste woningen worden opgeleverd.

Foto's:


0