Nieuwe werkwijze ruimen herfstbladeren

ROSMALEN – Het is herfst en de bladeren vallen volop. De gemeente ‘s-Hertogenbosch ruimt het blad van half oktober tot eind december. Waar de veiligheid in het gedrang komt, wordt het blad geruimd. Denk hierbij aan rijbanen, fietspaden en voetpaden. Daarnaast ruimen we blad dat: zich ophoopt rond de straatputten en verstoppingen veroorzaakt; op het gras ligt en daardoor het gazon verstikt. Blad wordt voortaan geruimd door de aannemer

De werkzaamheden worden niet meer uitgevoerd door de eigen dienst en sociale werkvoorziening WeenerXL maar door de aannemer. Omdat dit werk is uitbesteed plaatst de gemeente geen bladkorven meer in Rosmalen. Er wordt gewerkt op beeldkwaliteit. Dat wil zeggen dat de gemeente bij de aannemer aangeeft hoe de buurt eruit moet zien. De aannemer bepaalt zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert om aan dit beeld te voldoen. In rest van ‘s-Hertogenbosch is afgelopen jaren al gestart met deze nieuwe manier van werken. Ook hier worden geen bladkorven meer gebruikt.

Daar waar het kan, blijft het blad bewust liggen. Dat gebeurt omdat de bladeren erg waardevol zijn voor de natuur. Ze bieden een schuil- en voedingsplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren tijdens de koude maanden en beschermen planten tegen vorst. Ook levert bladcompost belangrijke voedingsstoffen voor planten.

Wij ruimen alleen de bladeren van bomen in de openbare ruimte. Leg hier geen eigen snoeiafval bij. Bladeren uit uw eigen tuin kunt u composteren en gebruiken als natuurlijke bemesting in uw de tuin; gebruiken als winterdek, ter bescherming van uw planten tegen de kou; in uw groene afvalcontainer gooien. Bekijk ook de Infographic “Vallende bladeren’.