Wethouder tevreden over wijkteams: ‘Een aanspreekpunt en geworteld in de kernen’

SINT-MICHIELSGESTEL – Een jaar zijn de wijkteams in Sint-Michielsgestel nu actief. Eigenlijk werkt het systeem meerdere kanten op. Voor de inwoner die om hulp vraagt, is er één duidelijk aanspreekpunt. Bovendien leggen de ondersteuners veel meer contact met de samenleving, waardoor de kans groter is dat mensen geholpen worden in hun eigen kern in plaats van meteen een beroep te moeten doen op dure zorginstanties.

Door Wim Poels

Als iemand in het verleden bijvoorbeeld een rollator nodig had, dan kon hij die via de Wmo aanvragen. Maar stel nou dat die rollator een gevolg is van een ziekte, waardoor iemand ook nog eens werkloos wordt, in financieel zwaar weer raakt en de kinderen in geestelijke problemen komen. Dan kun je dus op verschillende fronten met de gemeentelijke hulpverlening in aanraking komen en als het een beetje tegenzit moet je drie keer je niet zo prettige verhaal doen.
Dat moest toch beter kunnen, dacht het college van Sint-Michielsgestel, net als overigens veel andere gemeentes in het land. Samen met Boxtel richtte Sint-Michielsgestel een jaar en ruim een week geleden de Wijkteams op. Dat zijn groepen met deskundigen uit allerlei disciplines, zoals werk en inkomen, zorg, jeugdzorg, schuldhulpverlening, de leerplicht en dergelijke. “De bedoeling is dat onze inwoners daardoor maar één loket, één aanspreekpunt nodig hebben”, legt wethouder Peter Raaijmakers uit. Het loket Wegwijs.
Concreet: Iemand belt met een probleem het nummer van het Loket Wegwijs, waarachter de wijkteams schuilgaan. “In principe zou het niet moeten uitmaken wie van het team de telefoon opneemt. Die persoon neemt de vraag op, maar gaat ook op zoek naar de vraag achter de vraag. Vervolgens kijkt hij of zij of het een vraag voor welzijnsorganisatie Bint of het Wijkteam is. En in dat laatste geval, welke disciplines bij het probleem komen kijken.” Gaat het bijvoorbeeld om de aanvraag van een scootmobiel, dan is het eenvoudig en kan één gemeentelijk medewerker de zaak afhandelen. Maar soms is een zaak complexer. De betrokken teamleden nemen dan samen het dossier op, maar er wordt een persoon eindverantwoordelijk gemaakt. Ook de ‘cliënt’ heeft dus één aanspreekpunt. Als het nodig is kan het Wijkteam contact zoeken met andere instanties die de cliënt kunnen helpen. Denk aan bijvoorbeeld de GGZ of een woningcorporatie. Dat gebeurt uiteraard alleen in overleg met en met toestemming van de cliënt.

Aan de ene kant is een wijkteam dus een netwerk van deskundigheid. Maar het is meer. “Het is de bedoeling dat het uiteindelijk in de haarvaten van de samenleving komt te zitten”, zegt Raaijmakers ambitieus. In Sint-Michielsgestel zijn er twee wijkteams, die samenvallen met de gebieden die de wijkmakelaars onder hun hoede hebben: Berlicum/Middelrode en Den Dungen horen bij elkaar, net als Sint-Michielsgestel en Gemonde.
Snel na de start begonnen de teams met een verkenning van de dorpen, waarbij onder meer gesprekken voerden met allerlei betrokkenen als scholen en huisartsen, maar ook het verenigingsleven. De teams waren ook al begonnen met inloopspreekuren in Den Durpsherd en Meander. “Want we willen nabij zijn”, aldus Jeroen Verstegen, coördinator van een van de teams, “en zo’n spreekuur brengt ons dichter bij de mensen.”

Al vrij snel gooide het coronavirus roet in het eten en was het niet meer mogelijk de spreekuren te houden. “We hebben een goede start gemaakt. Maar op dit moment werken we zoveel mogelijk telefonisch, vanuit huis”, aldus Verstegen. Zodra de situatie het toelaat, komen de spreekuren weer terug. Als blijkt dat ze voorzien in een behoefte, krijgen waarschijnlijk ook de andere kernen zo’n uur.
Het voordeel van al die lokale kennis is dat de hulp mogelijk gewoon in de eigen omgeving kan worden gevonden. “Als je lokaal verbindingen legt, kun je soms voorkomen dat je meteen dure zorg nodig hebt. Er zijn tal van door vrijwilligers gedraaide projecten. Neem nou de KBO of de Zonnebloem. Je vindt elkaar eerder als je echt in de dorpen actief bent. Het is toch vele malen fijner dagbesteding in eigen kern te hebben, dan met een busje naar een dorp vervoerd te worden. Of stel dat je een autistisch kind bij een plaatselijke sportclub kunt plaatsen. Mogelijk voorkom je dan veel problemen. Door meer te doen met elkaar, in de wijk, maak je een kwaliteitsslag in de dienstverlening en zorg je dat het betaalbaar blijft.”

Door de bijzondere periode waar we nu in leven is het lastig te zeggen wat het concrete resultaat is van de nieuwe opzet. “Tot nu toe heeft het gebracht wat we verwachtten, er zijn heel wat lijntjes gelegd”, weten Verstegen en Raaijmakers. Maar ze zien ook dat er vanaf maart een paar maanden lang bijna alle hulpvragen wegvielen en dat er nu andere dingen spelen dan daarvoor. ”Al dan niet zelfgekozen eenzaamheid en angst bij ouderen, de leerplichtambtenaren hebben het druk, nieuwkomers kunnen bijvoorbeeld moeilijk integreren en er is veel vraag naar inkomensondersteuning. Maar dit veld is altijd dynamisch en daar spelen we op in.”
Denk je dat het wijkteam iets voor je kan betekenen? Dan kun je contact opnemen met het team, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 073-5531600.

Peter Raaijmakers

 

Foto's:


0