CDA: Bredere op- en afrit Adrianusplein noodzakelijk

SINT-MICHIELSGESTEL – Het centrum van Sint-Michielsgestel wordt stap voor stap omgebouwd tot een aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving. Dat zit ‘m niet alleen in de gebouwen, maar óók in de openbare ruimte. Afgelopen week werden daarvoor de eerste plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad. “En die zien er goed uit!”, aldus CDA-raadslid Kirk den Otter. “Wel moet het parkeerterrein bij de Albert Heijn beter worden ontsloten.”

Bij de inrichting van de openbare ruimte gaat het onder andere om het groen en de wegen. “We vinden het als CDA belangrijk om daarbij goed naar bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te luisteren. Want iedereen moet zich straks thuis voelen in het vernieuwde centrum van ons dorp”, aldus Kirk den Otter.

Tijdens een informatieavond op 26 november werd het voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad gepresenteerd. Kirk: “Bestaande bomen worden behouden, nieuwe bomen worden geplaatst. En er komen bloeiende vaste planten en hagen. Rondom de bushaltes wordt een parkachtige inrichting gecreëerd. In de planvorming is evenwicht gezocht tussen een groene uitstraling en voldoende parkeerplaatsen.

Het CDA is verder tevreden over hoe de meanderende rivier de Dommel wordt verbonden met het dorpscentrum. “Natuur is er om van te genieten. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat zo’n rivier dicht bij het centrum van Gestel stroomt. Dus terecht dat daar in de nieuwe plannen rekening mee wordt gehouden. De Dommel wordt straks veel zichtbaarder voor de mensen in het centrum.”

Uiteraard is een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers belangrijk. Het ontwerp voorziet onder andere in een autovrije fiets- en wandelverbinding vanaf de Dommelbrug tot aan de Nieuwstraat. Voetgangers en fietsers hebben daar weinig last van gemotoriseerd verkeer. Aandacht is er voor bestaande knelpunten zoals de uitritten van parkeerterreinen en de doorstroming van verkeer vanaf de brug over de Dommel richting de Schijndelseweg, en vice versa. De fietspaden blijven aan beide kanten behouden en de kruising Schijndelseweg/Nieuwstraat wordt aangepast om de verkeersafwikkeling richting Nieuwstraat te verbeteren.

Kirk den Otter: “Ik heb gepleit voor een ruimere op- en afrit van het parkeerterrein aan het Adrianusplein bij Trendline en de Albert Heijn. Een verbreding is daar nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroom van verkeer te bevorderen. Daar moet echt opnieuw naar worden gekeken.”

In het voorjaar van 2021 komt er een definitief ontwerp. De gemeenteraad neemt daarover dan nog vóór de zomer een besluit.

Foto's:


0