Digitale informatiebijeenkomsten Kentalis-terrein

SINT-MICHIELSGESTEL – Kentalis is nauw verbonden met Sint-Michielsgestel. Dat was in het verleden zo en dat blijft zo in de toekomst. Ook nu Kentalis het hoofdgebouw en delen van het terrein gaat afstoten blijft de organisatie nauw verbonden met de gemeente. De nieuwe bestemming van het hoofdgebouw en delen van het terrein moet toegevoegde waarde bieden.

Kentalis blijft op het terrein aanwezig met een eigentijdse woon- en onderwijsvoorziening met bijbehorende functies. Bij de invulling daarvan staat de bescherming van de kwetsbare groepen op het terrein voorop. Daarnaast is het uitgangspunt een kwalitatief hoogwaardige invulling van het hoofdgebouw en de delen van het terrein die worden verkocht. De nieuwe bestemming moet toegevoegde waarde bieden aan de omgeving (naast volkshuisvesting-beleid ook bv. aantrekkelijke woonmilieus in de regio).

Vanuit de verbondenheid betrekt Kentalis de betrokkenen op het terrein, de gemeente en belangenorganisaties en gaat zij ook graag de dialoog met de omgeving aan. Om u als inwoner van Sint-Michielsgestel in de gelegenheid te stellen in gesprek te aan over de toekomstschets die er nu ligt, houdt Kentalis een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst horen de medewerkers graag van u wat u van onze ideeën vindt en of u nog suggesties heeft.

De digitale bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 januari van 19.30 tot 21.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten door een mail te sturen naar Mar.Blok@kentalis.nl.
Vermeld in de mail uw naam, emailadres en de datum en tijd waarop u bij voorkeur wilt deelnemen. U ontvangt vervolgens een digitale uitnodiging om deel te nemen. Om het gesprek goed te kunnen voeren, is per bijeenkomst ruimte voor maximaal 25 deelnemers, waarbij geldt dat aanmeldingen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de digitale bijeenkomsten, dan kunt u vanaf vrijdag 16 december informatie vinden op https://www.kentalis.nl/. Uw feedback kunt u delen door het reactieformulier in te vullen. Uw ideeën en suggesties vormen voor ons waardevolle input voor de toekomstschets.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.

Foto's:


S