Elf woningen in en rond Shooters

SINT-MICHIELSGESTEL – In en rond het pand van voormalig café Shooters in Sint-Michielsgestel komen elf woningen. In het oude café zelf komen vijf appartementen en aan beide kanten worden woningen gebouwd: vier huizen voor starters en twee patiowoningen.

Ontwikkelaar Geert van den Brekel en de gemeenten tekenden onlangs een overeenkomst. Het plan op de hoek Ruwenbergstraat/Duijhuisstraat krijgt de naam ’t Smidje.
De ontwikkelaar hoopt voor de zomer aan de slag te gaan, maar daarvoor moeten nog wel wat procedures doorlopen worden. Van den Brekel moet een omgevingsvergunning krijgen, die hij binnenkort aanvraagt. En voor de starterswoningen aan de Duifhuisstraat is een verandering van het bestemmingsplan nodig. De gemeente wil daar snel mee beginnen.

Om een plan als dit uit te kunnen voeren, moet een ontwikkelaar overleg voeren met de omwonenden. Een omgevingsdialoog heet dat officieel. Zij kunnen daar dan hun opmerkingen op geven voordat het plan definitief is en bij de gemeente wordt ingediend. De gemeente kijkt dan of het plan binnen het bestemmingsplan past. Als dat zo is, kan er een omgevingsvergunning (bouwvergunning) worden aangevraagd.

Van een eerder plan voor die plek waren omwonenden niet enthousiast. Dat plan behelsde een blok van 21 appartementen, waarvan er 11 in de sector sociale huur vielen. Zowel omwonenden als de gemeente vonden dat wel een erg groot blok voor die plek.
In het nieuwe plan zijn die sociale huurwoningen dus vervallen , terwijl daar juist een grote behoefte aan is. “We krijgen er vier starterswoningen en twee patiowoningen voor senioren voor terug. Ook daar is behoefte aan het plan past dus in onze woonvisie”, aldus wethouder Ed Mathijssen.

Impressie van het nieuwe plan

Foto's:


0