Nieuw boek over historie Hintham

HINTHAM – Binnenkort verschijnt het boek “De ruimtelijke historie van Hintham”. Het beschrijft de geschiedenis van zaken die er zichtbaar zijn en waren, zoals huizen, boerderijen, herbergen en wegen. De beschreven periode is die tussen 1830 en 1945, met uitstapjes naar een verder verleden en ook naar later. Het boek omvat zowel het voorheen Rosmalense deel, als het Bossche deel met Hinthamerpark en omgeving.

De geschiedenis van de ruim 380 panden die er in die periode in Hintham stonden is beschreven in 284 pagina’s en geïllustreerd met meer dan 860 foto’s, bouw- en andere tekeningen en kaarten. Schrijver is Ad van Liempt, oud- stedenbouwkundige, die 5 jaar onderzoek naar dit al in de 13e eeuw genoemde dorp deed. Van zijn hand verschenen eerder boeken over de geschiedenis van oude en verdwenen bebouwing in Waalwijk. De onderzoeksmethodiek die hij daarvoor ontwikkelde is ook in het boek over Hintham toegepast. Diverse oude families uit het dorp gaven hun medewerking aan de totstandkoming van het boek, hetgeen leidde tot niet eerder gepubliceerd materiaal. Uniek zijn de ruim 70 opgenomen schilderijen en tekeningen van huizen uit veelal particuliere collecties. Het kleine dorp kent veel verrassingen, van wonderlijke namen van panden tot bijvoorbeeld een paviljoen voor tbc- lijders toe. Het oudste in aanleg nog bestaande pand is de voormalige boerderij- uitspanning “De Boterweg” aan de Jasmijnstraat 38, nu verbouwd tot villa. Enkele ontdekkingen: Hinthamse archeologische vondsten uit 1861 liggen in het Noordbrabants museum, een eerder ontwerp voor het Hinthamerpark door architect Valk, waarom de kerk in Hintham naar de heilige Anna is genoemd, prachtige boerderijen aan de verdwenen Rechtse dijk, delen van een 14e-eeuwse Hinthamse schouw die nog in het Muiderslot te zien zijn en nog veel meer. Naast de bebouwing op zich is er ook uitgebreide aandacht voor veldnamen, de verdwenen stelling Hintham, de historie van de wegen, overstromingen, de naam Hintham en de relatie tot de omgeving. Op de site www.pisatel.nl (menu: boeken) staan voorbeeldpagina’s uit het boek. Je kunt het daar ook bestellen.

Foto's:


0