Sloop oude Touwladder begonnen

SINT-MICHIELSGESTEL – De sloop van de voormalige school aan de Irenestraat in Sint-Michielsgestel is vorige week begonnen. Donderdagmorgen namen wethouder Lianne van der Aa (Volkshuisvesting) en Mark Wonders, directeur van woningbouwvereniging Woonmeij, een kijkje bij de werkzaamheden die ongeveer twee maanden in beslag zullen nemen. Begin 2022 start Woonmeij met de nieuwbouw van 38 woningen.

Om de bouw van woningen op deze plek mogelijk te maken, past de gemeente het bestemmingsplan aan. Dat ligt vanaf nu tot begin mei voor zes weken ter inzage. Daarna stelt de gemeenteraad het plan definitief vast. De verwachting is dat de omgevingsvergunning na de zomer wordt verleend. Daarna kan de bouw starten.

Woonmeij bouwt op de plek van de school 38 sociale huurwoningen; 24 appartementen en 14 levensloopbestendige grondgebonden woningen. De appartementen worden in drie lagen gebouwd aan Beekkant. De grondgebonden woningen komen aan de Irenestraat. Een binnenruimte voorziet in een deel van de benodigde parkeerplaatsen. Overige parkeerplaatsen komen in de openbare ruimte. Via een online platform konden de omwonenden meedenken over de uitstraling van de woningen en de buitenruimte. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.

In het kader van circulariteit uit het duurzaamheidsbeleid van Woonmeij worden materialen uit het gebouw elders weer hergebruikt. Zo worden de plafonddelen uit het schoolgebouw bijvoorbeeld hergebruikt voor aftimmering van plafond en wanden in de centrale hal van de nieuwbouwwoningen.

Het schoolgebouw is leeg komen te staan na verhuizing van basisschool De Touwladder naar de nieuwe locatie kindcentrum De Ellips. In december 2019 verkocht de gemeente de grond en het gebouw aan Woonmeij uit Schijndel. Tot het begin van dit jaar waren het Wijkplein en de Kledingbank nog in het pand gevestigd. Met hen is in goed overleg gekeken naar een vervangende locatie. Wijkplein heeft inmiddels zijn intrek genomen in een woning van Woonmeij aan Margrietplein 53. De Kledingbank zet zijn activiteiten sinds kort voort in het clubgebouw van voormalig voetbalvereniging SCI.

Wethouder Lianne van der Aa en directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij nemen een kijkje bij de sloop

Foto's:


H