Controle panden op spookbewoning

MEIERIJ – Van 22 tot en met 25 maart werden er onaangekondigde, integrale controles uitgevoerd bij een aantal panden in Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Het ging om spookbewoning: panden die op papier onbewoond zijn, maar er signalen waren dat dit in de praktijk anders is.

De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij samen met politie. Gemeenten en politie hebben door middel van de controles meer informatie en inzichten gekregen die worden gebruikt voor aanschrijvingen in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP).
Tijdens de controles zijn in totaal 60 adressen bezocht. In 17 panden woonden mensen die er niet stonden ingeschreven. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Ook zijn er diverse andere (mogelijke) overtredingen geconstateerd: strijdigheid bestemmingsplan, overtredingen milieu en brandveiligheid, uitkeringsfraude en mogelijk illegale verhuur. Tijdens het controleren van panden werd er ook aandacht besteed aan het verhogen van het bewustzijn onder bewoners en ondernemers over spookbewoning. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor de bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of andere criminele activiteiten.
Uiteraard zijn de controles uitgevoerd volgens de coronarichtlijnen die zijn opgesteld door de overheid.

De gemeenten in de Meierij vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Soms is er namelijk sprake van spookbewoning en dat kan gevaren opleveren.
Uit eerdere controles is bijvoorbeeld gebleken dat op de locaties waar arbeidsmigranten verblijven er vaak niemand ingeschreven staat. Daarnaast hebben de gemeenten in de Meierij de aanpak van woonoverlast door onrechtmatig wonen als belangrijk thema genoteerd in hun Integraal Veiligheidsplan.
Daarnaast is er een landelijk trend te zien dat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden.

Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen politie en gemeenten de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken.
Bewoners kunnen signalen van spookbewoning altijd melden bij de gemeente. En bij de politie voor het melden van een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten, telefoon 0900 8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Belangrijke signalen mogelijke spookbewoning zijn dat er post wordt ontvangen voor inwoners die er niet wonen, een onbewoonde woning wel volledig ingericht is of dat er tijdens nachtelijke uren activiteit is in en om de woning/het pand.

Foto's:


0